h

Regiotaxi: van A naar Beter?

19 september 2012

Regiotaxi: van A naar Beter?

Tijdens de commissievergadering van 11 september j.l. werden (eindelijk) de resultaten van het Rekenkamer onderzoek naar de klanttevredenheid van de Regiotaxi besproken. De resultaten logen er niet om en bevestigden eigenlijk hetgeen onderzoek van het WMO forum al veel langer aangaf: het is bar slecht gesteld met de klanttevredenheid van de Regiotaxi. Er zijn veel niet gebruikers onder mensen die er vanwege hun persoonlijke situatie niet met het openbaar vervoer kunnen. Zij zijn dus afhankelijk van een vervoersvoorziening om van A naar B te kunnen en daarmee hun mobiliteit en participatie aan de samenleving te kunnen behouden.

taxi
Foto: regiotaxigelderland.nl

Het Rekenkameronderzoeksrapport noemt ook enkele prangende voorbeelden, zoals een man die probeert met zijn rollator naar het ophaalpunt toe te lopen, daar net iets later dan de afgesproken tijd aankomt. Gevolg: de chauffeur rijd weg, omdat hij anders niet betaald krijgt voor de rit. Hij had deze man ook kunnen ophalen voor de deur, maar dat kan niet want anders wordt de rit niet betaald. Het systeem van de Regiotaxi was duidelijk: er wordt per rit betaald en niet per opgehaalde (en tevreden) klant. Cijfers voeren de boventoon, maar zelfs als je een klacht wilde indienen werd de menselijke maat niet genomen. Als je klacht niet binnen een van de profielen paste, dan werd je klacht bestempeld als `geen klacht┬┤ en `wordt niet in behandeling genomen┬┤.

Waarom zijn dit belangrijke onderzoeksresultaten voor de gemeente? De gemeente heeft de plicht om mensen die niet met het openbaar vervoer kunnen reizen (vanwege ziekte of handicap), een vervoersvoorziening aan te bieden. De voorkeur gaat daarbij naar, zoals ze dat noemen: de goedkoopst adequate voorziening. In het geval van de gemeente Veenendaal (en vele andere gemeenten) is dat de Regiotaxi. Nu blijkt dus dat deze voorziening weliswaar de goedkoopste is, maar niet de meest adequate. De gemeente zou er dus alles aan gelegen zijn om deze voorziening weer adequaat te moeten maken. Wat de SP betreft zou de gemeente dus ook alle aanbevelingen uit het Rekenkameronderzoeksrapport moeten overnemen. Wanneer de gemeente dit niet kan of wil doen, dan dient de gemeenteraad haar rol op te pakken en te pleiten voor een wijziging van de Verordening WMO, namelijk niet meer de Regiotaxi als voornaamste vervoersvoorziening aanbieden, maar een individuele vervoersvoorziening, waarbij mensen zelf hun vervoer kunnen regelen en daarvoor een vergoeding krijgen.

De WMO heeft een belangrijke sociale doelstelling: mensen zolang mogelijk zelfstandig te kunnen laten participeren in de samenleving. Mobiliteit is daar een onderdeel van. Wat de SP betreft doet de gemeente wat nodig is om deze sociale doelstelling waar te kunnen maken.

U bent hier