h

Breur: "Twee dingen doen op zorggebied."

14 maart 2014

Breur: "Twee dingen doen op zorggebied."

"Op het gebied van de zorg, staat ons als gemeente twee dingen te doen. In de eerste plaats alle zeilen bijzetten om iedereen de zorg te laten krijgen die hij of zij nodig heeft. En ten tweede moeten we consequent aan het kabinet laten weten dat dit niet gaat werken: geef ons meer budget, meer duidelijkheid en meer beleidsvrijheid."

Dat zei Jan Breur donderdagavond tijdens het lijsttrekkersdebat in de grote hal (atrium) van het gemeentehuis. De SP maakt zich er zorgen over, of de taken die het kabinet op de gemeente afschuift goed kunnen worden opgepakt.

Breur gaf aan dat de gemeente zaken zoals de overgang van taken vanuit de AWBZ naar de WMO en de transitie van de jeugdzorg niet kan bolwerken met de middelen die het rijk ervoor levert. "We krijgen een hoop taken toebedeeld, met een fractie van het budget. Dat gaat ons niet lukken zonder geld bij te leggen."

Het is volgens de SP dan ook onontkoombaar dat de Onroerende Zaak Belasting (OZB) wordt verhoogd. "We hebben in het verleden het laag houden van de OZB altijd gesteund. Maar na twee forse bezuinigingsronden is de rek eruit. Als we onze verantwoordelijkheid willen waarmaken, zullen we onze inwoners om een extra bijdrage moeten vragen."

Uit recent onderzoek blijkt dat 72% van alle Nederlanders bereid is om een verhoging van de OZB te accepteren, als daarmee het voorzieningenniveau in de gemeente op peil kan worden gehouden.
Breur: "In Veenendaal hebben we altijd een erg lage OZB gehad; er is nog ruimte voor een verhoging voor we op het landelijke gemiddelde zitten. Als de OZB in de toekomst weer omlaag kan, ben ik de eerste die dat zal steunen. Maar voor nu ontkomen we echter niet aan een verhoging."

Het verhogen van de OZB naar het landelijke gemiddelde zou voor de meeste Veenendalers slechts enkele euro's extra kosten.

Reacties

Heb het debat bijgewoond. Een slappe bedoeningen de debatleider was nou niet om over naar huis te schrijven.
Hij liet het toe dat die Bos van de PvdA .twee minuten zijn selectieve verantwaardiging kon spuwen in de tien van Lokaal Veenendaal en de SP.
Daarna gaf hij van der Voet gelegenheid te reageren en
de laatste twee minuten van die tien minuten waren voor de zaal. Ook al niet volgens de regels.
Gelukkig waren er maar twee zwevende kiezers in de zaal.

Baike

Reactie toevoegen

U bent hier