h

SP Motie WSW-raad: "Leef de wet na!"

27 juni 2014

SP Motie WSW-raad: "Leef de wet na!"

In het Sociaal Jaarverslag van IW4 is er maar één enkel zinnetje gewijd aan de WSW-raad; namelijk dat zij niet meer actief is en geen adviezen heeft uitgebracht. De SP hecht echter waarde aan een actieve WSW-raad en drong bij het College van Burgemeester en Wethouders aan op inspanningen om de WSW-raad weer actief te krijgen. Dit leidde uiteindelijk tot een motie, die steun kreeg van een meerderheid in de gemeenteraad - en dus is aangenomen.

Een WSW-raad is niet alleen een waardevol adviesorgaan van mensen die met een WSW-indicatie werkzaam zijn op een sociale werkplaats of hiervoor op de wachtlijst staan; het is ook nog eens wettelijk verplicht. Doordat Veenendaal niet beschikt over een actieve WSW-raad, werd er functioneel niet aan de wet voldaan.

SP-fractievoorzitter Jan Breur drong verschillende malen bij het College aan op inspanning om deze wet na te leven. Omdat hij hiervoor telkenmale nul op het rekest kreeg, voelde hij zich genoodzaakt een motie in te dienen.
Dit deed hij mede namens CDA, ChristenUnie, Lokaal Veenendaal, PvdA en GroenLinks.
Met de steun van deze partijen is de motie in meerderheid van de gemeenteraad aangenomen.

Zie ook: De Grote IW4-enquête

Reactie toevoegen

U bent hier