h

SP enquêteert medewerkers IW4

7 juli 2014

SP enquêteert medewerkers IW4

Onlangs is de 'Participatiewet' goedgekeurd door een meerderheid in de Eerste Kamer. Deze wet heeft grote gevolgen voor mensen die aangewezen zijn op een beschutte werkplek. Ook verandert er iets voor gemeenten; zij krijgen een nog zwaardere verantwoordelijkheid dan ze al hadden op het gebied van werk en inkomen in zijn algemeenheid en beschutte werkplekken in het bijzonder.
SP-afdeling Veenendaal is daarom een enquête gestart onder de medewerkers van sociale werkplaats IW4.

DIRECT NAAR DE ENQUÊTE

"Het is voor ons erg belangrijk dat de werknemers van IW4 zich senang voelen in hun werk - ondanks alle heftige veranderingen die de participatiewet met zich meebrengt," aldus fractievoorzitter Jan Breur. "Vandaar dat we naast alle officiële rapportages ook van de werknemers zelf horen."

Om die reden stond een groep SP-vrijwilligers afgelopen week aan de poort van IW4: om de werknemers de attenderen op de enquête, die anoniem online kan worden ingevuld.

De enquête bestaat uit verschillende vragenlijsten met verschillende thema's. Zo komen bijvoorbeeld veiligheid, medezeggenschap en detachering aan bod. Ook is er de mogelijkheid om rapportcijfers uit te delen, of ervaringen te delen.

"Het is de grootste enquête die we ooit lokaal hebben opgezet," zegt Breur, "daar mag uit blijken hoe serieus we IW4 en haar werknemers nemen."

Ook mensen die in het kader van reïntegratie met IW4 in aanraking komen, kunnen deelnemen. Deze groep blijft echter vooralsnog wel iets achter ten opzichte van de mensen die een WSW-indicatie hebben.
"Ook van WWB'ers horen we graag hoe zij IW4 ervaren," aldus Breur, "dus als je in het kader van je reïntegratie een activeringstraject bij IW4 volgt of hebt gevolgd; vul de enquête ook in!"

DIRECT NAAR DE ENQUÊTE

Tip:
Lees ook het blog van Toke

Reactie toevoegen

U bent hier