h

De strijd om "Carthago" is beslecht; groen blijft groen

28 november 2014

De strijd om "Carthago" is beslecht; groen blijft groen

GroenLinks, SP en een klein aantal andere partijen hebben een vier jaar lange strijd gevoerd tegen zaken die in bestemmingsplannen onterecht onder groen vallen. Lang was er plaats voor parkeerplaatsen en ontsluitingswegen op plekken die voor groen waren bestemd.

Keer op keer dienden de partijen een voorstel in, om deze zaken geen groen te noemen. Bij elk bestemmingsplan dat werd ingediend. Het voorstel kreeg daarom de bijnaam 'Carthago', verwijzend naar de legendarische uitspraak van Cato de Oudere: "Voorts ben ik van mening dat Carthago vernietigd dient te worden," waarmee de Romeinse senator al zijn redevoeringen besloot.

Tot juni dit jaar kregen de partijen geen meerderheid voor hun voorstel. En toen gooiden ze het over een andere boeg. 'Klein Carthago' zag het licht; een voorstel waar iets meer ongewenste zaken onder groen bleven vallen, maar waardoor er wel meer partijen voor te porren waren om dit te ondersteunen.

In die vergadering kondigde GroenLinks-fractievoorzitter Kees Oskam aan een voorstel te schrijven dat in één klap alle bestemmingsplannen de juiste zaken onder groen zou scharen. Zijn voorstel lag op 27 november voor aan de gemeenteraad - en is unaniem aangenomen.

In toekomstige bestemmingsplannen is er voortaan de keuze uit twee soorten groen:

  • Groen 1, behelst groenvoorzieningen, parken, plantsoenen, water
  • Groen 2, behelst de 'oude' lijst van 'groenbestemmingen'

met dien verstande dat die zaken in Groen 1 ook in Groen 2 kunnen zijn.

De ChristenUnie bepleitte nog dat speelvoorzieningen ook onder Groen 1 zouden vallen, omdat in een parkachtige omgeving best wat speelvoorzieningen kunnen staan.
De SP kon zich scharen achter dit pleidooi, al was het alleen maar om te voorkomen dat een groene speelvoorziening zonder aanpassing van het bestemmingsplan ineens zou kunnen veranderen in een parkeerplaats.
Voor de wijziging die de ChristenUnie bepleitte was er geen meerderheid in de raad.

Met het aannemen van het GroenLinks-voorstel is er een einde gekomen aan de lange strijd die GroenLinks, SP en hun kleine groep bondgenoten heeft gevoerd om groen ook echt groen te laten zijn.

Carthago is uiteindelijk vernietigd...

Reactie toevoegen

U bent hier