h

Veenendaal 50% duurzamer...

1 maart 2015

Veenendaal 50% duurzamer...

Foto: AJ Breur

"Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar is Veenendaal 50% duurzamer geworden," zei SP-fractievoorzitter Jan Breur op een openbare avond over duurzaamheid; georganiseerd door GroenLinks.

"De afgelopen jaren zag je in de gemeenteraad een viertal partijen zich aftekenen, die zich hard maakten voor duurzaamheid: GroenLinks, SP, D66 en PvdA," aldus Breur. "Voor de gemeenteraadsverkiezingen waren de duurzame vier gezamenlijk goed voor zes zetels; inmiddels zijn het er negen geworden. Dus kun je stellen dat Veenendaal 50% duurzamer is geworden."

GroenLinks organiseerde de avond naar aanleiding van een aangenomen voorstel dat zij en de SP hebben ingediend bij de vaststelling van het raadsprogramma. Dit voorstel hield in om Veenendaal in 2035 energieneutraal te laten zijn ~ oftewel evenveel (groene!) energie op te laten wekken als er gebruikt wordt.

Sprekers op deze avond waren Louise Vet, Lucie van der Wielen en Marianne Nevens. Deze laatste verving wethouder Kundic, die vanwege familieomstandigheden in het buitenland verkeerde.
Zij spraken over verschillende manieren om te verduurzamen: isolatie, duurzame energieopwekking, biodiversiteit. In hun betogen speelde de Trias Energetica een terugkerende rol. Deze houdt in:

  • zoveel mogelijk energiegebruik terugdringen
  • zoveel mogelijk gebruik van oneindige bronnen (zoals zon en wind)
  • waar fossiele brandstoffen noodzakelijk zijn, zo weinig mogelijk afval.

Na de inleiders mochten raadsleden reageren. SP-fractievoorzitter Jan Breur noemde de avond een goed initiatief van GroenLinks. De inleiders hebben een aantal goede denk- en werkrichtingen aangegeven; tijd om die te implementeren. Hier ligt een schone taak voor de duurzame vier.

Foto: AJ Breur
Foto: AJ Breur
Foto: AJ Breur

Van boven naar beneden: Marianne Nevens, Louise Vet, Lucie van der Wielen

Foto: AJ Breur

Het politieke panel met o.a. Jan Breur (SP) en Yvonne Bottema (VVD)
helemaal links: moderator Jelle de Gruyter

Reactie toevoegen

U bent hier