h

'De Kracht...' een reis zonder bestemming

31 mei 2015

'De Kracht...' een reis zonder bestemming

Foto: AJ Breur

De SP heeft tegen het beleidsstuk 'De Kracht van Ondernemend Veenendaal' gestemd. Het gebrek aan concrete doelen in het stuk is hier debet aan.

In de raadscommissie van vorige week gaf SP-fractievoorzitter Jan Breur al aan wat er aan schortte. Bij de besluitvorming in de gemeenteraad legde hij het nogmaals uit; ditmaal in de vorm van een verhaaltje.

In het verhaaltje werd ene Jan door ene Marco uitgenodigd om mee op reis te gaan. Aanvankelijk was Jan enthousiast, totdat hij vroeg waar ze naartoe gingen. Marco wilde dat niet zeggen, omdat hij niet durfde te garanderen dat ze daar wel uit zouden komen. Door het gebrek aan een concrete reisbestemming verdween bij Jan het enthousiasme...

Wethouder Marco Verloop gaf in een reactie aan zich niet te herkennen in de Marco uit het verhaaltje.

Parkeertarieven

Behalve het gebrek aan concrete doelen, was ook de passage over de parkeertarieven een hinderpaal voor de SP. In het stuk staat het voornemen om de tarieven tot 2018 niet te verhogen.

Breur: "Wie onze fractie de afgelopen jaren heeft gevolgd, weet dat wij altijd zeer terughoudend zijn met het verhogen van de parkeertarieven. Het is dus niet zo dat wij ze graag willen verhogen. Maar mocht zich de komende jaren een situatie voordoen dat wij het nodig achten, dan willen we wel de ruimte hebben om dat te doen. Wie zichzelf klemrijdt bij het parkeren, vraagt immers om schade..."

Aanvullend voorstel

Foto: Jan Breur
PvdA-raadslid Puck van Aart deed een aanvullend voorstel; om het College bij de evaluatie van dit stuk - volgend jaar - een SWOT*-analyse en SMART** geformuleerde doelen toe te laten voegen.

Wat de SP betreft was dat een welkome aanvulling, maar onvoldoende om 'De Kracht van Ondernemend Veenendaal' te redden. De SWOT-analyse en de SMART-doelen hadden immers nu voor moeten liggen, en niet pas volgend jaar.

Breur: "We zijn dan al halverwege de rit, voordat het duidelijk wordt waar we naartoe gaan."

De SP stemde in met de aanvulling van de PvdA, maar niet met het uiteindelijke voorstel van 'De Kracht...'
Voor de andere partijen was de aanvulling van de PvdA wel voldoende om ook 'De Kracht van Ondernemend Veenendaal' te steunen...

Foto: Jan Breur


*) SWOT= Strength, Weakness, Opportunities, Threats; oftewel: Sterkte, Zwakte, Kansen, Bedreigingen. Een SWOT-analyse brengt kortgezegd in beeld wat er goed en fout zou kunnen gaan.

 


**) SMART= Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realisitisch, Tijdgebonden. Dit zijn de criteria waaraan de formulering van een doel moet voldoen, wil zij concreet genoeg worden geacht te zijn.

 


Reactie toevoegen

U bent hier