h

Raad wil steviger sturen

1 juli 2015

Raad wil steviger sturen

Foto: Jan Breur

Op 25 juni jongstleden zijn de jaarstukken van de gemeente vastgesteld. Dat ging zeker niet zonder slag of stoot. Maarliefst vier uur lang is er gepraat...

Een belangrijk onderdeel hierin was de accountantsverklaring. Die had op zich laten wachten. Wat de SP betreft is dat een teken aan de wand.

Woordvoerder Jaap Pottjewijd: "Als ik voor mijn oma de belastingaangifte doe, denk ik dat ik maar een uurtje bezig zal zijn. Ze heeft een schoenendoos met allerhande papieren. Vervolgens blijken er een paar papieren niet in te zitten; die moet je dan gaan zoeken. En zo ben je veel langer bezig dan je gedacht had.
Iets soortgelijks is met de accountant van de gemeente ook gebeurd..."

Pottjewijd bepleitte een controle- en sturingsdocument met 'Kritieke Prestatie Indicatoren' en een heldere 'doelenboom'. De VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) werkt hieraan, en Pottjewijd zal hun advies afwachten alvorens in Veenendaal met voorstellen te komen.

Zorggeld wordt Parkeergeld

Behalve over het gebrek aan sturing, is er ook flink gediscussieerd over de herbestemming van overschotten. Oftewel: wat doe je met overgebleven geld?

Met name in het sociale domein (reïntegratie, zorg) is er 'onderbesteed': de bedragen die er voor stonden zijn lang niet opgemaakt. Het College van Burgemeester en Wethouders stelde voor om dit geld voor andere zaken te gebruiken; zoals de parkeerexploitatie.

Pottjewijd: "Je zou kunnen zeggen dat de parkeerexploitatie ziek is, maar om er nou zorggeld naartoe te sturen... dat lijkt ons niet de bedoeling!"

De SP vindt het zuur dat het afgelopen jaar stevig de hand op de knip is gehouden - uit angst voor toekomstige bezuinigingen. Nu er zoveel geld over blijft, had er dus echt een ruimhartiger beleid gevoerd kunnen worden.

Ook wil het College geen bestemmingsreserve voor het sociale domein. Een spaarpotje voor de zorg; wanneer Rutte de gemeente nog minder zorg toekent.
Een aantal partijen wilden wel zo'n zorgspaarpotje aanleggen, maar kregen hiervoor geen meerderheid bij elkaar.

D66 en VVD - die eerder nog aangeven dat zo'n zorgspaarpotje een goed idee was - waren nu tegen. Ze beriepen zich op versprekingen van hun fractiegenoten.

De SP stemde uiteindelijk tegen de herbestemmingen van de overschotten. Een meerderheid in de gemeenteraad was echter voor; en zo werden de jaarstukken - inclusief herbestemmingen - aangenomen.

'Gehaktdag'

GroenLinkser Kees Oskam speelde een tijdje geleden met de gedachte om voortaan een vergadering in te stellen, waarin alle verantwoordingsdocumenten in één klap - integraal - besproken kunnen worden. In de politiek wordt zoiets ook wel 'verantwoordingsdag', 'bijltjesdag' of 'gehaktdag' genoemd.

Bij de behandeling van de jaarstukken diende hij daartoe een voorstel in - samen met een 'zwik' andere partijen; onder wie de SP. Dit voorstel had alleen al aan de indienende partijen genoeg voor een meerderheid - maar ook de overige partijen vonden het een goed plan.

Het voorstel is unaniem aangenomen; Veenendaal krijgt een Gehaktdag!

Reactie toevoegen

U bent hier