h

Op naar een energieneutraal 2035!

20 december 2015

Op naar een energieneutraal 2035!

Foto: SP Veenendaal

Energieneutraal in 2035. Dankzij een voorstel van GroenLinks en SP is deze ambitie vorig jaar opgenomen in het raadsprogramma. Afgelopen donderdag is hiervoor de Startnotitie vastgesteld door de gemeenteraad.

Bij de behandeling ervan, refereerde SP-fractievoorzitter Jan Breur aan het Klimaatakkoord dat kort daarvoor is gesloten in Parijs. Reden te meer om echt een stapje harder te lopen.

Motie

De Christelijke partijen dienden samen met GroenLinks nog een motie in. Hierin vroegen ze om een inventarisatie naar de mogelijkheden om zonnepanelen op de gemeentelijke gebouwen te plaatsen.

De SP steunde deze motie; eenwelk is aangenomen.

Reactie toevoegen

U bent hier