h

"Ieder moet zijn of haar geloof veilig kunnen beleiden."

27 januari 2016

"Ieder moet zijn of haar geloof veilig kunnen beleiden."

Foto: SP Veenendaal

Afgelopen vrijdag, 22 januari, organiseerde D66 een thema-avond over Religie en Wereldbeschouwing in de Politiek. SP-fractievoorzitter Jan Breur nam hier deel aan een raadsledenpanel, waar hij het opnam voor de Godsdienstvrijheid.

Hij reageerde op de stelling "Iedereen in Nederland is vrij om zijn geloof veilig uit te oefenen." Volgens Breur zou dat wel zo moeten zijn, maar is dat vaak niet het geval. Met name moslims moeten het de laatste tijd vaak ontgelden: moskeeën worden besmeurd en beklad, en er worden varkenskoppen en dergelijke neergelegd. Dit soort zaken kunnen niet door de beugel; aldus Breur.

Wat Breur betreft wordt de Godsdienstvrijheid zowel geborgd als begrensd door de rechtsstaat. Dit geldt wat hem betreft ook voor Godsdienstkritiek. Als voorbeeld noemt hij de cartoons van Gregorius Nekschot: "Ze zijn slecht getekend, de humor raakt kant noch wal, en wat mij betreft kan hij beter een ander beroep kiezen. Maar hij heeft recht om die tekeneningen te maken."
De aanslagen op het blad Charlie Hebdo van vorig jaar kwamen ook aan bod. Breur: "Die gruwelijke daden gaan voorbij aan alle redelijkheid, en zijn met geen woord goed te praten."

Op deze thema-avond gaven diverse politici aan wat hun drijfveren waren. Carla Dik (Tweede Kamer, ChristenUnie) en Roy Dielemans (Gemeenteraad, D66) gaven inleiding over hun visie op de relatie tussen wereldbeschouwing en politiek.
Dik (protestant) handelt vanuit de bijbelse waarden van zorg voor je naasten, en voor de wereld. Dielemans is katholiek, maar de waarde van de vrijheid van de individu staat hem na aan het hart - iets wat hij het meest vertolkt ziet bij zijn partij - D66.

Ook het raadsledenpanel, bestaande uit Engbert Stroobosscher (ChristenUnie), Hassan Saïdi (D66) en Jan Breur (SP) werd gevraagd naar hun levensbeschouwelijke drijfveren. Breur zei hierop:
"Ik ben christen. Ik ben opgegroeid in de christelijke traditie. Het christelijke geloof bestaat voor mij uit twee componenten: enerzijds de boodschap van verantwoordelijk zijn en zorgen voor elkaar, opkomen voor je naaste en de zwakkeren. Anderzijds de wonderlijke verhalen. Met dat laatste heb ik minder, maar de boodschap van je inzetten voor een betere, sociale wereld, die komt recht in mijn hart binnen. En de SP is voor mij de partij die deze boodschap het best vertolkt.
De SP bestaat uit verschillende mensen; christenen, moslims, verstokte atheïsten en zelfs een enkele aanhanger van de Ancient Alien Theory - wat dat ook moge zijn. Maar de waarde die ons allemaal bindt, is de boodschap zorgen voor elkaar en het besef van verantwoordelijkheid voor de samenleving en de wereld om ons heen."

Wie zich hierdoor aangesproken voelt, kan zich HIER aansluiten bij de SP.

Foto: SP Veenendaal
Raadsledenpanel (vlnr: Engbert Stroobosscher, Hassan Saïdi, Jan Breur).


MEER HIEROVER:

 


De SP complimenteert D66 voor het organiseren van deze waardevolle avond.

 


Reactie toevoegen

U bent hier