h

Geloof domineert (?)

26 januari 2016

Geloof domineert (?)

Journalist Gerard van Wijk heeft een verslag annex recensie geschreven over de thema-avond die D66 afgelopen vrijdag organiseerde.

Van Wijk miste de 'tegenwerping' en de 'discussie'. Het feit dat er geen 'ongelovige' in het panel zat, bestempelt hij als een 'omissie'.

Het moge duidelijk zijn dat hij deze avond anders heeft beleefd dan onze voorzitter, Baukje Hiemstra.

U bent hier