h

PvdA & SP: Tegemoetkoming kosten afval voor hoogbouw

29 januari 2016

PvdA & SP: Tegemoetkoming kosten afval voor hoogbouw

Foto: SP Veenendaal

Bewoners van hoogbouw, die bij hun afvalbak geen keuze hebben tussen 60 en 30 liter, betalen voortaan het tarief voor de 30 liter per storting. Dit, zolang de keuzemogelijkheid op hun bak nog niet is aangebracht.

Een motie die door de PvdA, mede namens de SP, is ingediend zorgde hier voor. De partijen vinden het onredelijk dat mensen voor de volle 60 liter moeten betalen, enkel omdat ze vooralsnog niet voor de 30 liter optie kunnen kiezen.

Omdat de ruimte in hoogbouw beperkt is, en bewoners veelal ook het GFT-afval (nog) niet kunnen scheiden, is het onredelijk van hen te verwachten het afval op te sparen tot zij 60 liter hebben.

De motie werd gesteund door een meerderheid in de gemeenteraad. Alleen D66 en SGP stemden tegen.

Uw ervaring:

Sinds 1 januari is het nieuwe systeem voor afvalinzameling en de bijbehorende tarieven (DIFTAR) van kracht. De SP wil graag weten hoe Veenendalers dit nieuwe systeem ervaren; op de website veenendaal.sp.nl kunnen mensen hun ervaringen doorgeven aan de partij.

Reactie toevoegen

U bent hier