h

DEVO: Verloop overleeft afkeuring, borgstelling afgegeven

4 maart 2016

DEVO: Verloop overleeft afkeuring, borgstelling afgegeven

Foto: SP Veenendaal

Wethouder Marco Verloop (financiën, SGP) heeft een Motie van Afkeuring overleefd, die tegen hem was ingediend door de voltallige oppositie. De oppositiepartijen zijn ontevreden over de wijze waarop Verloop de gemeenteraad heeft ingelicht over DEVO (Duurzame Energievoorziening Veenendaal Oost) zodat de raad in 2013 een rooskleuriger beeld van het bedrijf had dan er feitelijk gaande was.

Met de Motie van Afkeuring, was de door Kees Lochtenberg (Lokaal Veenendaal) aangekondigde Motie van Wantrouwen van tafel.
Wat de SP betreft heeft Verloop de raad dermate onhandig voorgelicht dat de situatie van het bedrijf (waarvan de gemeente aandeelhouder is), dat dit heeft geleid tot een onderschatting van de problemen die (toen al) speelden bij DEVO. Echter, van regelrecht voorliegen was er in de inschatting van de SP geen sprake. Een Motie van Wantrouwen zou, wat de SP betreft, een te zware uiting van ongenoegen zijn.

Door middel van de Motie van Afkeuring hoopten de oppositiepartijen een streep te kunnen zetten onder de historie; door uit te spreken: "het is niet goed gegaan, dat was fout -nu door naar de toekomst."
Op eenzelfde wijze poogde de toenmalige oppositie in 2008 een streep onder de zwembadaffaire te zetten. Saillant detail is dat de oppositie destijds werd aangevoerd door de SGP - in de persoon van Marco Verloop.
Net als in 2008, kreeg ook nu de Motie van Afkeuring geen steun van de coalitiepartijen.

Borgstelling

Om DEVO weer op de rails te krijgen, is de gemeenteraad akkoord gegaan met een borgstelling. Op instigatie van D66 en SGP, die hiervoor een meerderheid achter zich te krijgen, is dat een borgstelling voor vijf jaar - en niet tien jaar, zoals het College wilde.

De SP behoorde niet tot die meerderheid die voor vijf jaar gaat. Met het College vindt de SP dat tien jaar beter is; zodoende verzilver je de langdurig lage rentestand voor een langere periode. Ook breng je daarmee stabiliteit in het bedrijf. En dat kan DEVO goed gebruiken...

Foto: DEVO / www.devo-veenendaal.nl

Foto: Gemeente Veenendaal

Reactie toevoegen

U bent hier