h

Algemene Beschouwingen 2016

4 juli 2016

Algemene Beschouwingen 2016

Vandaag stelt de gemeenteraad de Kadernota vast, waarin de plannen voor het komende jaar staan. Politieke partijen geven hun Algemene Beschouwingen. De SP staat hierin stil bij de rol die Veenendaal speelt in de wereld.

Zo wil de SP dat de gemeente zich uitspreekt over de verdragen TTIP en CETA (handelsverdragen tussen de EU en respectievelijk de VS en Canada), die verregaande invloed kunnen hebben op het gemeentelijke beleid. Ook wil de SP dat de gemeente de vredesvlag hijst gedurende de vredesweek.

Verder staat de SP in haar Algemene beschouwingen stil bij de pensioenstrijd van de Brandweer en bij de loonpositie van jongvolwassenen. De SP wil dat Veenendaal, in navolging van Amsterdam, een jeugdloonvrije gemeente wordt.

Tot slot wil de SP dat er iets gedaan wordt aan het huisvuil bij de hoogbouw. Uit onderzoek van de SP blijkt dat er hier veel problemen met het scheiden van afval - en met name het opslaan ervan - worden ervaren. Het DIFTAR-tarief jaagt hoogbouwbewoners onnodig op kosten, omdat er per storting minimaal 30liter wordt gerekend.

Zorg

In de Algemene Beschouwingen staat relatief weinig over de zorg opgenomen. Dat is opvallend, omdat dit wel een van de speerpunten van de SP is.
Echter, tijdens 'verantwoordingsdag' is er al volop over dit onderwerp gesproken. Toen is er ook al een aantal voorstellen, waarvan de SP mede-indiener was, aangenomen die de zorg moeten verbeteren.
Dit biedt de SP ruimte om tijdens de Algemene Beschouwingen ook eens andere onderwerpen wat meer voor het voetlicht te brengen. Zorg blijft echter een belangrijk aandachtspunt voor de partij.

Foto: SP Veenendaal

Reacties

Hallo Jan, vandaag een e.mail over T.Tip en Ceta verdrag,misschien een link in het verslag van de algemene beschouwingen zetten?

Goed idee, Toke.
Zie hier:

https://sp.nl/nieuws/2016/05/stop-ttip-ceta-stuur-protestmail-aan-rutte

Reactie toevoegen

U bent hier