h

Identiteit geen excuus voor uitsluiting

15 oktober 2016

Identiteit geen excuus voor uitsluiting

Foto: Marco Verloop

Wie een Tweede-Kamerlid moet vervangen heeft grote schoenen te vullen. SP'er Jan Breur toonde zich echter een waardig alternatief voor Tjitske Siderius op het symposium 'de toekomst van het christelijk onderwijs' dat het Ichtus College organiseerde ter ere van haar zestigjarige jubileum.

Na een inleiding van Dr. E. Mackay ging Breur in met Tweede-Kamerleden Roelof Bisschop (SGP), Eppo Bruins (ChristenUnie) en Michel Rog (CDA). De kamerleden bleken het vrij goed met elkaar eens, met betrekking tot bijzondere scholen. Breur was een vreemde eend in deze bijt, omdat hij als SP'er kritisch is op het toelatingsbeleid dat bijzondere scholen mogen voeren.

Foto: Marco Verloop

De SP vindt dat kinderen niet van scholen geweerd mogen worden; ook niet op basis van identiteit. Breur bekritiseerde de christelijke partijen voor het feit dat (juist) zij dit wel goed vinden.

Breur: "Ooit las ik in een SGP-verkiezingsprogramma 'elk kind heeft recht op onderwijs met de bijbel'. Als je dat vindt, geeft het geen pas om kinderen te weigeren omdat ze niet naar de juiste kerk gaan, hun rok twee milimeter te kort is, of ze thuis een te moderne bijbelvertaling hebben."

Deze stellingname viel in goede aarde, en zeker toen Breur de woorden van Jezus, "laat de kinderen tot mij komen", in herinnering bracht barstte het applaus los.

Foto: Marco Verloop

"Als je het zo zegt," gaf Eppo Bruins toe, "moet ik het eigenlijk wel met je eens zijn..."
Ook Bisschop en Rog erkenden de waarde van Breur's woorden. Maar of de christelijke partijen ook hun standpunt herzien... de tijd zal het leren.

Met name om een goede integratie te bevorderen, wil de SP scholen voor alle kinderen toegankelijk maken. Kamerleden Sadet Karabulut en Jasper van Dijk schreven in een onlangs verschenen opinieartikel:
"In 2017 is het precies honderd jaar geleden dat Artikel 23 van de Grondwet werd ingevoerd. Wat ons betreft is het hoog tijd voor een update. Maak scholen toegankelijk voor iedereen, ongeacht religie of afkomst. Stop de gesubsidieerde segregatie, maak werk van integratie."

Foto: Dick Both / twitter.com

Nadat de politici onderling het debat hadden gevoerd, werd er een element aan de discussie toegevoegd. De leerlingen; lid van de debatclub van het Ichtus.

Zij betichtten politici ervan geen lange termijnvisie te hebben voor het onderwijs. Een ellenlange lijst van rigoureuze stelselwijzigingen (mammoetwet, basisvorming, passend onderwijs - om enkele voorbeelden te noemen) is daar het bewijs van.

Gelukkig voor de scholieren is de politiek geen eenheidsworst, en hebben ze ook daar medestanders. Zo is de SP altijd heel kritisch geweest op drastische stelselwijzigingen in het onderwijs.
Breur: "In zekere zin is 'Ons Onderwijs 2032' nog de ergste van alle wijzigingen. Omdat die is verzonnen na het eindrapport van de Commissie Dijsselbloem, waarin staat dat de politiek het onderwijsstelsel eindelijk eens wat rust moet gunnen."

Foto: Marco Verloop

Het niveau van debatteren van de leerlingen bleek erg hoog. ChristenUnie-kamerlid Eppo Bruins typeerde de debatclub als een storm die de politici omver blies.

Binnen de debatclub gold geen uitzondering op dat hoge niveau. Toch werd scholier Jonathan door de politici aangewezen als winnaar van het debat. Dit, omdat hij - bovenop zijn Ichtus-debatskills - ook nog eens de lijst met talrijke onderwijsstelselwijzigingen van de laatste decennia had meegenomen.

Zijn prijs: hij mag een dag, samen met twee clubgenoten, meedraaien in de Tweede Kamer.

Foto: Marco Verloop

SP-AFDELING VEENENDAAL FELICITEERT LANGS DEZE WEG HET ICHTUS COLLEGE NOGMAALS MET HUN ZESTIGJARIGE BESTAAN.
BINNENKORT VERSCHIJNT ER OP DEZE WEBSITE MEER NIEUWS OVER DIT JUBILEUM.
  • Een extra dankwoord aan wethouder Marco Verloop, voor het maken van de foto's tijdens het debat.

 

Reactie toevoegen

U bent hier