h

Jan Breur: 10 jaar raadslid

16 maart 2016

Jan Breur: 10 jaar raadslid

Foto: A.J. Breur

Op 16 maart 2006, tien jaar geleden dus, is Jan Breur voor het eerst geïnstalleerd als raadslid. Hij was de eerste die de SP vertegenwoordigt in de gemeenteraad van Veenendaal.

Dit jubileum is een goede aanleiding om hem een aantal vragen voor te leggen...


Foto: SP Veenendaal

Je zit nu 10 jaar in de gemeenteraad. Wat is de gemeenteraad eigenlijk?
De gemeenteraad is een groep mensen die namens de Veenendaalse bevolking besluiten neemt over allerlei zaken. Eigenlijk over de gemeenschap in het geheel. Omdat het geen doen is om met 63.000 mensen met grote regelmaat om de tafel te gaan zitten, zijn er verkiezingen. De Veense bevolking wijst dan 33 mensen aan die deze besluiten voor hen neemt; dat is de gemeenteraad.

Voordat je in de gemeenteraad kwam, heb je in de Veense Jongerenraad gezeten. Is dat erg anders?
Beide zijn erg belangrijk, maar ze hebben verschillende functies. De Jongerenraad is een adviesorgaan; de gemeenteraad neemt de werkelijke besluiten.
Daarbij werkte de Jongerenraad, in ieder geval in mijn tijd, op basis van consensus. Er werd overlegd tot de neuzen dezelfde kant op stonden; het kwam zelden aan op stemmen. In de gemeenteraad wordt over ALLES gestemd.

De SP heeft op dit moment maar één zetel in de gemeenteraad. Bepaal je alles in je eentje?
Nee hoor. Ik vertegenwoordig de SP, en haar kiezers; en niet omgekeerd. Dus ik ben gehouden aan de koers die de ledenvergadering heeft bepaald, en die bijvoorbeeld is vastgelegd in het verkiezingsprogramma. Ik ben eerder een boodschappenjongen dan een machthebber. En dat is prima.

Maar in de raadszaal sta je er toch in je eentje. Is dat niet zwaar?
Soms. Maar gelukkig heb ik altijd een team van mensen om mij heen gehad die mij helpt in de voorbereiding. Ik heb veel steun van hen. Mijn motto is: "Een SP'er is nooit alleen", en tot nu toe is dat altijd waar gebleken.

Wat spreekt je eigenlijk aan in de SP? Waarom heb je voor die partij gekozen?
De grondwaarden van Menselijke Waardigheid, Gelijkwaardigheid en Solidariteit zijn mij uit het hart gegrepen. We zijn niet op de wereld, enkel alleen voor onszelf. We moeten omzien naar elkaar, samen er wat van maken, en zorgen dat iedereen mee kan komen.
Daarbij komt nog de werkwijze van de SP. De SP is geen partij die zich opsluit in het gemeentehuis of kamergebouw onder het motto: bedankt voor uw stem, tot over vier jaar. Nee, de SP blijft volop in de samenleving staan. Het contact zoeken met mensen. Samen met de mensen knokken voor wat belangrijk is.
Wat mij betreft is dat de enige manier om mensen te vertegenwoordigen: door één met hen te zijn.

Foto: A.J. Breur
Wat vind jij de belangrijkste onderwerpen in de gemeenteraad?
Dat zijn sowieso de zorg en de zaken die onder de Particpatiewet vallen; die dus het domein van werk en inkomen raken. Dit zijn zaken die we goed moeten regelen. Zoals ik daarnet al zei: het is belangrijk dat iedereen mee kan komen in de samenleving. Dus niet alleen de superrijken, maar ook de mensen bij wie het geluk niet zomaar is komen aanwaaien.
Verder vind ik onderwijs en veiligheid ook erg belangrijk, al gaat de gemeenteraad daar slechts in beperkte mate over.

Je maakt je op z'n tijd ook hard voor kleinere zaken, zoals het zwembadkuiken. Waarom?
Veenendaal is erg onzuinig op haar culturele erfgoed, zoals kort geleden ook weer bleek uit het voorstel om de Juliahoeve te slopen. In Veenendaal is er weinig levende historie te zien.
Het 'kuiken' was een iconisch beeld in het oude zwembad, dat dienst deed als glijbaantje. Bij de vernieuwing van het zwembad dreeg het te verdwijnen. Aangezien er al zo weinig erfgoed over is, voelden we ons geroepen om hier een stokje voor te steken; namens de SP diende ik een motie in voor het behoud van dit 'klein culturele erfgoed'.

Die motie haalde echter geen meerderheid...
Van geen kant. GroenLinks was de enige die hem steunde; samen waren we destijds goed voor 3 van de 33 stemmen. Maar doordat ik er aandacht voor had gevraagd, zijn er een aantal mensen bij het zwembad op een idee gebracht - en gaven op eigen initiatief uitvoering aan de motie.
Het kuiken is opgeknapt en op een sokkel geplaatst; nu staat het als monumentje in de speelwijde bij het zwembad. Ik mocht het kuiken onthullen; erg leuk.

Zie je dat als het hoogtepunt in je tijd als raadslid?
Het is in ieder geval één van de leukste momenten, samen met die keer dat ik de bioscoop mocht openen, en die keer dat ik het startschot mocht geven voor de nieuwjaarsduik.
Dat zijn leuke dingen, maar wat ik als het hoogtepunt zie is dat er een zorgspaarpot komt. De SP heeft er actie voor gevoerd om geld voor de zorg in de zorg te houden. Want het werd nota bene besteed aan de parkeerexploitatie. Er was weliswaar een meerderheid in de gemeenteraad die het anders wilde, maar die kon het niet eens worden over de details. Afgelopen december lukte dat uiteindelijk wel.

En wat zie je als dieptepunten?
De eerste die bij me opkomt stamt uit 2008. Ik diende een motie in om de politie te steunen in hun strijd voor een fatsoenlijke CAO. Het resultaat ervan was niet alleen dat de motie niet gesteund werd, maar dat ik ronduit geschoffeerd werd door de andere partijen.
Iets vergelijkbaar gebeurde vorig jaar. De commissie Bezemer had een rapport gemaakt, naar aanleiding van de situatie bij IW4 waarover een groep medewerkers aan de bel had getrokken. Over die rapportage had ik nog een aantal kritische vragen, temeer omdat de medewerkers zich door de commissie in de maling genomen voelde. De andere partijen wilden echter een punt achter dit dossier zetten, en gunden mij m'n vragen niet. Ik werd bij het stellen van mijn vragen gesaboteerd, en de wethouder weigerde ze te beantwoorden.
Een derde dieptepunt is dat de lange strijd voor het poppodium, Escape, geen resultaat heeft opgeleverd. Het pand staat nu te koop. Gelukkig zijn er nieuwe initiatieven in de maak, om jongerencultuur toch een plekje te geven in Veenendaal.

Is de SP eigenlijk niet te radicaal om echte successen te boeken?
In Veenendaal heb ik eigenlijk vaak het gevoel dat de SP meer het redelijke midden vertegenwoordigt dan de radicale oppositie. We waren de eerste oppositiepartij die haar steun gaf aan een raadsprogramma, weliswaar na wat wijzigingen.

Waar komt dat door?
Omdat we gewoon het beste willen voor Veenendaal. We beoordelen voorstellen op hun inhoud. In politieke spelletjes zijn we niet geïnteresseerd, en rancune is geen drijfveer voor ons. Dat werkt erg lekker.

Is de SP in staat tot het sluiten van compromissen?
Jazeker. Als je op een bepaald onderwerp vijf stappen vooruit wil, maar er is voor twee stappen een meerderheid, sta je voor de keus: of genoegen nemen met twee, of vasthouden aan vijf om er nul binnen te krijgen. Die keus heb ik snel gemaakt: ik pak die twee stappen.

De afgelopen twee jaar heeft de SP drie verkiezingen gewonnen in Veenendaal: voor de gemeenteraad, het Europees parlement en de Provinciale Staten. Zie je de SP verder groeien?
Absoluut. Uit de reacties op straat en de bezoekersaantallen van onze website blijkt dat steeds meer Veenendalers geïnteresseerd zijn in wat de SP te melden heeft. Op dit moment trekt veenendaal.sp.nl meer bezoekers dan in de afgelopen twee verkiezingsjaren. Als dat een indicatie is voor het stemgedrag, ligt de grootste winst nog voor ons.

Krijgen we dan een wethouder Breur?
Haha. Dat hangt er maar net vanaf. Eerst moeten we de verkiezingen nog winnen. Met minder dan 10% van de stemmen zal de SP geen plek aan de onderhandelingstafel claimen. Vervolgens moet er ook nog een akkoord uitkomen waar we tevreden mee zijn. De inhoud komt voorop: wat is het beste voor Veenendaal. En ten slotte zullen we binnen de partij moeten kijken wie er van het beste hout is gesneden om de klus van wethouder op zich te nemen.
Maar als aan die voorwaarden is voldaan, ben ik best bereid om te doen. Dus, wie weet?

Zou je nog eens tien jaar in de gemeenteraad kunnen zitten?
De tijd zal het leren. Maar voorlopig is mijn werk nog niet af...


Wil jij je, net als Jan Breur, inzetten voor een beter en socialer Veenendaal? KLIK HIER!

Reacties

De tijd gaat snel, en een tijd om niet te vergeten. Vele goede punten aangekaart, veel geleerd. Nu op naar de volgende stap!

Gefeliciteerd Jan! Het is bepaald geen sinecure om dit werk zo lang vol te houden. Veel succes bij je verdere activiteiten in de raad.

Reactie toevoegen

U bent hier