h

Pionierskwartier; losse eindjes afhechten

12 januari 2017

Pionierskwartier; losse eindjes afhechten

Foto: Tilmann van de Loo

Bij de besluitvorming rond het Pionierskwartier, vorig jaar, zijn wat losse eindjes overgebleven. Door middel van het stellen van Schriftelijke Vragen probeert de SP deze nu af te hechten.

De losse eindjes hebben vooral te maken met de Participatiecommissie; een groep van omwonenden waarmee de gemeente spreekt over de ontwikkeling van het gebied.
Verschillende leden uit deze commissie hebben aangegeven dat zij zich onvoldoende gehoord voelen. Zij vertelden zich overvallen te hebben gevoeld met de plannen voor het pand waarin een fysiotherapeut en verscheidene luxe apartementen worden gerealiseerd. Ze gaven aan geen echte inspraak te hebben gehad; aan het eind van een vergadering kwam dit plan op tafel - en toen was het al in kannen en kruiken. Ze vonden geen gehoor voor hun bezwaren en alternatieven.

De SP wil hierover graag vernemen hoe het College van Burgemeester en Wethouders tegen deze gang van zaken aankijkt.

Ook heeft de SP vragen gesteld over het verwijderen van de spandoeken, die bewoners kort na de besluitvorming hadden opgehangen. Op de spandoeken (zie foto's) werden de bezwaren van de omwonenden op een nette manier weergegeven.
De SP wil weten wie opdracht heeft gegeven om de spandoeken te verwijderen, en waarom. Temeer, in het kader van de vrijheid van meningsuiting.

De SP was vorig jaar de enige partij die tegen de plannen had gestemd. Ondermeer vanwege de vragen die er nog bestaan rond de omgang met de Participatiecommissie; ook waren het gebrek aan sociale woningbouw en de vrees dat er met dit plan leegstand zou worden gecreërd zwaarwegende factoren.

Foto: Sietse van der Bij

Reactie toevoegen

U bent hier