h

Schriftelijke Vragen

11 januari 2017

Schriftelijke Vragen

Losse eindjes pionierskwartier
Geacht College,

Vorig jaar heeft de gemeenteraad ingestemd met het bestemmingsplan Pionierskwartier, Fase 1. De fractie van de SP stemde tegen, in verband met het gebrek aan sociale woningbouw, en het gevoel van de Participatiecommissie onvoldoende gekend te zijn in deze plannen. Dit laatste maakten omwonenden kort daarna ook duidelijk door het ophangen van spandoeken. Bij de stemverklaring gaf de SP aan nog terug te komen op het gevolgde inspraaktraject.

Tot onze schaamte zijn we daar door drukte niet eerder dan nu aan toegekomen. Desalniettemin behoeven onze vragen nog wel een antwoord; vandaar dat wij deze alsnog aan u voorleggen.

 1. De Participatiecommissie heeft aangegeven zich overvallen te voelen, doordat zij pas aan het eind van een vergadering een bouwtekening te zien kregen – toen eigenlijk alles al in kannen en kruiken was. Hierdoor zegt de Participatiecommissie geen echte inspraak over dit plan gehad te hebben. Hoe kijkt het College hier tegenaan?
 2. De Participatiecommissie heeft aangegeven het gevoel te hebben dat er een soort onderonsje tussen de projectontwikkelaar, de fysiotherapeut, en de gemeente heeft plaatsgevonden – waarna er niet meer is geluisterd naar de alternatieven die de Participatiecommissie aandroeg. Kan het College deze gevoelens wegnemen?
 3. De geest van het Pionierskwartier is, dat er 'gepionierd' zou kunnen worden op vrije kavels. De realisatie van het gebouw van 13 appartementen en een fysiotherapeut, en de aankoop van stuk grond, dat goed is voor dertig woningen, door een projectontwikkelaar, druisen volgens de Participatiecommissie en de SP in tegen deze geest in. Deelt het College deze opvatting; waarom wel/niet?
 4. Daags nadat buurtbewoners spandoeken hadden opgehangen, zijn deze verwijderd door medewerkers van het groenonderhoud.
  a) Op wiens last zijn de spandoeken verwijderd, en op grond waarvan?
  b) Deelt het College de mening van de SP, dat de spandoeken geen bedreiging vormden voor de veiligheid, noch een verstoring waren van de openbare orde, en dat de teksten op de teksten op de spandoeken geenszins grievend waren; waarom wel/niet?
  c) Kan het College instaan voor de vrijheid van meningsuiting binnen de gemeente?

Wij hopen op een spoedige, gemotiveerde beantwoording van onze vragen.

Met vriendelijke groet,

Jan Breur
Fractievoorzitter SP Veenendaal

Reactie toevoegen

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

Plain text

 • Geen HTML toegestaan.
 • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

U bent hier