h

Strijd om gelijkwaardigheid

24 februari 2017

Strijd om gelijkwaardigheid

Foto: SP Veenendaal

Terwijl storm 'Doris' buiten heftig tekeer ging, ging het er gisteravond (donderdag 23 februari) in de raadszaal ook behoorlijk aan toe. Er werd een tweetal voorstellen besproken, gezamenlijk ingediend door PvdA, SP en D66, die gingen over de gelijkwaardigheid van mensen - en hoe deze in te vullen. En daarover bleken de meningen nogal verdeeld te zijn.

Anoniem Solliciteren

Het eerste voorstel ging over een proef met anoniem solliciteren op vacatures binnen de gemeentelijke organisatie. Dit, teneinde te voorkomen dat mensen met een 'exotische' achternaam al bij voorbaat een achterstand in de selectieprocedure hebben. Het moet immers gaan om de kwaliteiten die iemand meebrengt; niet om zijn of haar etnische achtergrond.

Genuanceerd als de SP is, erkent de partij dat er ook goede argumenten zijn om tegen het voorstel te zijn.

Zo heeft de SP noch aanwijzingen, noch het vermoeden, dat er iets mis is bij de gemeentelijke afdeling 'werving en selectie'; laat staan dat er gediscrimineerd wordt. Maar als overheid mag Veenendaal best het goede voorbeeld geven, en uitdragen: het gaat bij ons niet om waar je vandaan komt, maar welke kwaliteiten je meebrengt. Dit zou andere werkgevers van hun drempelvrees af kunnen helpen. Daarbij gaat het om een proef; je weet niet wat het oplevert tot je het probeert.
En als je alleen geschiktheid als criterium hanteert, kan je achteraf niet worden aangewreven dat er iets anders in een eventuele afwijzing heeft meegespeeld.

Een ander punt is, dat anoniem sollicteren kan worden opgevat als het inleveren van (een stuk van) je identiteit. En dat het onderliggende probleem, dat vooroordelen en discriminatie bestaan in onze samenleving, er niet mee wordt opgelost.
Daar is de SP het mee eens: vooroordelen en discriminatie moeten bestreden worden. En dat doet de SP. Dag en nacht. Echter; zo lang er vooroordelen en discriminatie bestaan, moet voorkomen worden dat de effecten ervan doorwerken in de samenleving.
VVD'er Dylan Lochtenberg, tegenstander van het voorstel, illustreerde eigenlijk uitstekend waarom anoniem solliciteren - helaas - nodig zou kunnen zijn. Hij zei: "Het hoort er nu eenmaal bij dat sommige mensen wat harder moet lopen dan anderen."
Hiermee ontstak hij de woede van SP'er Jan Breur: "En dat is nu precies het probleem! Wij willen niet dat de één harder moet lopen dan de ander! Wij willen gelijke kansen voor iedereen! Punt!"

Voor de SP wegen de argumenten om het een kans te geven zwaarder dan de argumenten om het niet te doen. Hierover was niet de gehele gemeenteraad het eens. Een nipte meerderheid was TEGEN het voorstel; waardoor de proef dus niet plaats zal vinden.

Genderneutrale toiletten

Foto: Baukje Hiemstra

Het tweede voorstel betrof het invoeren van genderneutrale toiletten in de openbare gedeelten van het gemeentehuis. Dit, met het oog op transgenders en mensen die zich niet (geheel) kunnen identificeren met het label 'man' of 'vrouw'.

Uit het onderzoek 'Transgenders in Nederland: prevalentie en attitudes' (Lisette Kuyper, Tijdschrift voor Seksuologie, 2012) blijkt dat circa één op de twintig mensen zich niet, of gedeeltelijk niet, prettig voelt in het lichaam waarin hij of zij geboren is. Dat dit niet altijd voor de buitenwereld zichtbaar is komt doordat zij niet altijd overgaan tot een medische of juridische geslachtsaanpassing.

Voor veel transgenders is een genderneutraal toilet een teken van acceptatie. Dat ook zij in de openbare ruimte mogen zijn.
Het bespaart hen ook nare blikken, of de pijnlijke opmerking dat zij 'in het verkeerde toilet' zijn.
Breur: "Met dit voorstel geven we het feit dat we jaarlijks de regenboogvlag ophangen ook echt betekenis: in Veenendaal mag je zijn wie je bent."

Een meerderheid van de gemeenteraad was het daarmee eens en stemde VOOR het voorstel. In samenwerking met U-pride en het Transgender Netwerk Nederland zal er worden gekeken naar de meest geschikte manier van inpassing van de genderneutraliteit op de toiletten.

Reactie toevoegen

U bent hier