h

Heeft de toekomst nog toekomst?

23 maart 2017

Heeft de toekomst nog toekomst?

Foto: Gemeente Veenendaal

O, zoete ironie. Wat het sluitstuk moest worden van het grootste burgerparticipatietraject dat ooit in Veenendaal op poten is gezet, ging niet door vanwege gebrek aan belangstelling. De bijzondere raadscommissie 'Strategische Visie' boog zich gisteravond (woensdag 22 maart) over de vraag hoe het verder moet na de 'Dag van de Toekomst' die niet kwam...

Diverse ideeën zijn over de tafel gegaan. Alle partijen zijn erover eens, dat de inwoners toch nog de kans krijgen om zich uit te spreken over de vier mogelijke denkrichtingen voor een nieuwe Strategische Visie. Aangezien de 'Toekomstvisie on Tour' bijzonder succesvol was, zou dat de basis kunnen zijn voor de manier om de vier toekomstbeelden naar de Veenendaler te krijgen - en reacties daarop in te winnen. Ook zal er een rol zijn voor de digitale kanalen.

Jan Breur, die de SP vertegenwoordigt in de commissie, is enthousiast over een herhaling van de 'Toekomstvisie on Tour'.
Breur: "Als Mohammed niet naar de berg komt, moet de berg maar naar Mohammed komen. De Tour was een goede manier om mensen te spreken; dus die is zeker een herhaling waard. Wij vinden het belangrijk dat de mensen zich kunnen uitspreken over de toekomst van 't Veen. Daar mag de gemeente best haar best voor doen..."

Foto: Jan Breur

Een fotoreportage van de 'Toekomstvisie on Tour' op verschillende locaties is te bewonderen op onze Facebook-pagina.

Reactie toevoegen

U bent hier