h

CULTUUR: Mooie woorden

24 mei 2017

CULTUUR: Mooie woorden

Foto: Jan Breur

Ambities niet gedekt met investeringen

Het culturele klimaat in Veenendaal 'bruisend'? En 'toereikend voor een gemeente van haar omvang'? Het is, wat de SP betreft, meer een streven voor de toekomst dan de realiteit van vandaag. En het is maar de vraag of dat streven gehaald gaat worden: een voorstel om flink te investeren in cultuur had geen meerderheid gekregen in de gemeenteraad...

Afgelopen maandag besprak de gemeenteraad de Cultuurvisie. En bij die bespreking kreeg één zin in het bijzonder de aandacht: de conclusie dat Veenendaal beschikt over een bruisend cultureel klimaat, passend bij een gemeente van haar omvang.
Die conclusie kreeg zoveel aandacht, omdat lang niet iedereen het ermee eens is. Veel voorzieningen die 'passen bij een gemeente van deze omvang' ontbreken in Veenendaal. Daarenboven besteedt Veenendaal nog eens zeer weinig aan cultuur, vergeleken met anderen. En een groot deel van dat geringe bedrag pakt de gemeente ook nog eens weer terug, via de huurinkomsten van de gemeentelijke panden waarin de culturele instellingen gehuisvest zijn.

Geld naar cultuur, niet huur

"Deze conclusie is hooguit een streven," zei SP-fractievoorzitter Jan Breur. "Een stip op de horizon. Maar niet de realiteit waarin wij leven." Ook herhaalde hij het stokpaardje van mede-SP'er Sietse van der Bij: "Geld moet naar cultuur, niet naar huur."

Zijn handtekeningen preikte niet voor niets onder een tweetal voorstellen, die PvdA, SP en anderen indienden. Het ene behelste een aanpassing van de onjuiste conclusie; het andere vroeg om een forse investering in cultuur.
Geen van beide voorstellen behaalden een meerderheid.

Afscheidsgeld volksuniversiteit

Een derde voorstel, eenwelk werd ingediend door de ChristenUnie, kreeg wel een meerderheid. Hierdoor is een 'zachte landing' geregeld voor de Volksuniversiteit; deze gaat op in de Bibliotheek.

Door de Volksuniversiteit een bedragje aan 'afscheidsgeld' mee te geven, is het cursusaanbod voor het komende seizoen gewaarborgd.

Mooie woorden

Echter, omdat de andere twee voorstellen niet zijn aangenomen, taxeert de SP de Cultuurvisie als een stel mooie woorden. De conclusie doet geen recht aan de werkelijkheid, en de ambities worden niet gedekt met investeringen.

Dat was voor de SP reden om uiteindelijk TEGEN de Cultuurvisie te stemmen. De coalitiepartijen stemden echter voor, dus de gemankeerde Cultuurvisie is wel aangenomen...

Foto: Jan Breur

Reactie toevoegen

U bent hier