h

Manifestatie 'Red Ons Stadsstrand'

29 september 2017

Manifestatie 'Red Ons Stadsstrand'

Foto: Cor van Londen

Van wie is de openbare buitenruimte?

De handtekeningenactie 'Red Ons Stadsstrand' heeft een kleine 11.000 handtekeningen opgeleverd. Daarom dient de SP een motie in de gemeenteraad in, om behoud van het stadsstand mogelijk te maken. Voorafgaand aan de raadsvergadering van 28 september hield de partij een kleine manifestatie voor het gemeentehuis om nog eens luid en duidelijk te laten zien waar zij staat.

Enigszins geplaagd door het weer was er toch een aardige groep mensen naar het gemeentehuis gekomen. Zij werden toegesproken door raadscommissielid Sietse van der Bij, Tweede-Kamerlid Frank Futselaar en fractievoorzitter Jan Breur. Organisatiesecretaris Toke van de Rovaart las het gedicht 'Landjepik' van stadsdichter Christiaan Abbing voor.

In zijn toespraak pleitte Kamerlid Futselaar voor groene en open plekken in de binnenstad. Dat heb je nodig - het geeft lucht aan je centrum. Alles maar volbouwen is een slecht idee.
Ook opperde hij de vraag van wie de openbare buitenruimte nu eigenlijk is.
Futselaar: "Wat mij betreft niet van een projectontwikkelaar die er veel geld uit wil halen. Of van een wethouder met allerlei plannetjes. Nee. Wat mij betreft is het van de mensen die er samenkomen, recreëren, genieten, leven."

In de motie die de SP indient, wordt het College gevraagd om het geld te vinden dat men nodig vindt om het gehele stadsstrand te redden. Daarvoor krijgen zij de tijd tot december. Dan wordt ook bekend of het mogelijk is om theater de Lampegiet naar het stadsstrand te verplaatsen. De gemeenteraad kan dan tussen die twee mogelijkheden kiezen.
De optie waar de SP voor gaat is duidelijk: Het hele stadsstrand behouden.

Cliffhanger

De afloop laat echter nog even op zich wachten, want de motie is nog niet ingediend. Deze komt namelijk aan het eind van de vergadering. Omdat het al laat was geworden, is de vergadering geschorst. Maandag gaat de vergadering verder - dan wordt de motie ingediend en besproken.

Reactie toevoegen

U bent hier