h

Rekenkamerrapport re-integratie

15 december 2017

Rekenkamerrapport re-integratie

Foto: Cor van Londen

pijnlijk, maar niet onverwacht.

Gisteravond (donderdag 14 december) is het rekenkamerrapport 'effectiviteit re-integratietrajecten' besproken in de raadscommissie. De rekenkamercommissie stelt ondermeer dat de effectiviteit van de reintegratie op klantniveau niet is vast te stellen. En er zit nogal een verschil tussen leefwereld en het systeem. Pijnlijke conclusies, maar niet onverwacht; stelt SP-lijsttrekker Jan Breur.

BREUR: "Soms bekruipt mij het gevoel dat de gemeente meer bezig is met werkzoekenden te dresseren dan echt vooruit te helpen. Dat het belangrijker wordt gevonden dat de werkzoekende door het gemeentelijke hoepeltje springt, dan dat hij aan de bak komt."
Er zijn bij de SP diverse signalen binnengekomen dat het reïntegratiebeleid niet altijd even logisch in elkaar steekt.

"Als ik hoor dat iemand een sollicitatietraining moet volgen, maar voordat ze daaraan kan beginnen wel moet solliciteren, waar is de gemeente dan mee bezig?" Vraagt Breur zich af. "Of je acht haar capabel om te solliciteren, en dwingt haar niet tot een cursus, of je acht haar niet capabel en je laat haar pas na de cursus beginnen met sollicitaties. Het is of het een of het ander."

Ook is er bij de SP een geval bekend van iemand die vanwege een buitenlandse achternaam een taalcursus moest volgen, terwijl diegene zowel een HBO als een Universitaire opleiding had genoten.
En iemand die geen bijdrage kreeg voor loopbaanbegeleiding, en geen vrijwilligerswerk mocht zoeken, maar zich wel moest melden bij IW4.
Om nog maar te zwijgen over de beroepskeuzetest die reïntegranten verplicht moeten volgen, waarin onder andere de functie van 'Aartsbisschop' wordt aanbevolen...

Eerder stelde het Centraal Planbureau (CPB) dat re-integratietrajecten nagenoeg zinloos zijn. De SP stelde hierover destijds schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders.
De beperkte effectiviteit van re-integratietrajecten komt, volgens de analyse van de SP, door een fundamenteel verkeerde insteek: "Al deze maatregelen richten zich op het 'sleutelen' aan individuele werkzoekenden," aldus Breur. "Maar daar ligt het het probleem niet. Het probleem is simpelweg dat er te weinig banen zijn."

SP-Afdeling Veenendaal heeft een 'ervaringspunt participatiewet' op haar website; hier kunnen mensen hun ervaringen met (onder andere) de re-integratie delen met de SP. Met de inzendingen wordt vertrouwelijk omgegaan en anonimiteit is gegarandeerd.

meld uw ervaring

Reactie toevoegen

U bent hier