h

Statiegeld Alliantie - VOOR ELKAAR

31 januari 2018

Statiegeld Alliantie - VOOR ELKAAR

Foto: Cor van Londen

Een nieuwe stap is gezet in de strijd tegen zwerfafval. De gemeente Veenendaal sluit zich aan bij de Statiegeld Alliantie.
Dit heeft het College van Burgemeester en Wethouders deze maand laten weten, in reactie op de vraag die SP'er Sietse van der Bij namens zijn partij én het CDA stelde hierover.

Zwerfafval en statiegeld

Van de miljoenen flesjes en blikjes die jaarlijks over de toonbank gaan, belandt nog altijd een aanzienlijk deel naast de vuilbak. Plastic flesjes en blikjes zijn op dit moment verantwoordelijk voor zo’n 40 procent van het zwerfafval. Veel zwerfafval dat niet wordt opgeruimd, belandt via wind en water in de zee waar het onderdeel wordt van de plastic soep, de drijvende vuilnisbelten in de oceanen. Daar brengt het op grote schaal schade toe aan vissen, vogels en andere zeedieren, die het in hun maag krijgen, erin verstrikt raken of er in stikken.

Statiegeld zorgt ervoor dat lege flesjes en blikjes worden ingeleverd. Daardoor:

  • blijven straten, bermen en stranden vrij van plastic flesjes en blikjes;
  • verminderen we de plastic soep in zee en voorkomen we dierenleed;
  • besparen lokale overheden, en daarmee de belastingbetaler, jaarlijks tientallen miljoenen euro’s aan opruimkosten van zwerfafval;
  • recyclen we PET-plastic en aluminium op de beste manier. Dat levert ruim twee keer zoveel geld op per kilo gerecycled materiaal en de hoge ambities op het gebied van circulaire economie kunnen hierdoor realiteit worden;
  • gaan we klimaatverandering tegen. Door efficiënter gebruik van materialen wordt minder CO2 uitgestoten en minder afval verbrand.

De fles of het blikje gaat dan het recyclingproces in om opnieuw in de productie van plastic flessen en blikjes te worden gebruikt. Bij statiegeldsystemen wordt veel meer gerecycled dan nu het geval is. In Duitsland wordt zelfs 98 procent van de PET-flessen gerecycled.

Foto: Cor van Londen

De statiegeld alliantie

In de Statiegeld Alliantie verenigen zich milieuorganisaties, bedrijven, lokale overheden, burgerinitiatieven en ieder ander die zwerfafval beu is. Samen roepen we de regering op om structurele en eerlijke oplossingen door te voeren in de vorm van statiegeld op alle PET-flessen en blikjes; in België en in Nederland. Recycling Netwerk Benelux nam het initiatief voor de Statiegeldalliantie.

De Statiegeld Alliantie vraagt:

  • aan de Nederlandse regering om het statiegeldsysteem in 2018 uit te breiden tot blikjes en alle grote én kleine PET-flessen in Nederland.
  • aan de regeringen van de Belgische gewesten Vlaanderen, Brussel en Wallonië om het statiegeldsysteem in te voeren voor blikjes en grote en kleine plastic flessen in 2018.

Tal van Nederlandse en Vlaamse gemeenten hebben zich aangesloten bij de Statiegeld Alliantie. SP en CDA wilden graag weten hoe de Gemeente Veenendaal hier tegenaan kijkt. Per memo heeft Wethouder Kundiç laten weten positief tegenover de Alliantie te staan, en zich te hebben aangesloten.

Memo

In het memo komt duidelijk het belang voor de gemeente Veenendaal naar voren: "Ongeveer 40% van het zwerfafval bestaat uit kleine flesjes en blikjes," schrijft ze. "CE Delft heeft geconcludeerd dat door statiegeld ongeveer 85% hiervan zal worden ingeleverd. Voor Veenendaal betekent dit dat 25.000 - 30.000 kg zwerfvuil vermeden kan worden."

Ook stond wethouder Kundiç stil bij de duurzaamheidsambities van de gemeente.
"Veenendaal heeft vergaande duurzaamheidsambities waarondr het realiseren van een circulaire economie. Daarnaast is zwerfafval een ergernis voor veel bewoners, veroorzaakt het dierenleed en vervuilt het wateren in de vorm van nanoplastics."

SP'er Van der Bij is blij dat de gemeente zich aansluit bij de Alliantie, maar er is nog een lange strijd te gaan tegen het zwerfafval. De invoering van het DIFTAR-systeem (de tariefstelling voor het ophalen van afval) heeft tot een forse toename van het zwerfafval geleid.
"Het is op zich goed dat de gemeente afvalscheiden stimuleert," aldus Van der Bij, "maar we moeten niet blind zijn voor de keerzijde. Hoogbouwbewoners worden voor €20,- per jaar benadeeld ten opzichte van laagbouwbewoners - dat is oneerlijk. Als je dan ook nog eens ziet dat mensen hun afval op straat dumpen, vermoedelijk om kosten te besparen, en er dus een toename is van 56% qua zwerfafval, kun je je afvragen of het DIFTAR-systeem wel de beste oplossing is voor mens en milieu."
De SP wil dan ook het DIFTAR-systeem afschaffen ~ met name voor de hoogbouw.

De SP is in ieder geval wel heel blij met de deelname van de gemeente in de Statiegeld Alliantie.

Veense Kei

Foto: AJ Breur

Wie misschien ook wel heel blij is met de deelname aan de Statiegeld Alliantie, is de jonge Thijs Robbertsen. Hij won dit jaar de 'Veense Kei' voor een initiatief dat met statiegeld te maken heeft...

Thijs zag in maart 2017 de verschrikkelijke beelden op televisie over de hongersnood in Afrika. Hij vond het heftig om te zien dat er zulke grote armoede is in Afrika. Hij bedacht een initiatief om geld in te zamelen voor de nationale Giro555-actie. Met zijn inzamelactie van lege flessen hoopte Thijs €100,- aan statiegeld te kunnen doneren. Maar zijn inzamelactie bleef niet onopgemerkt. Zijn school, Het Erf, en zijn medeleerlingen steunden het initiatief door massaal mee te helpen en ook de media kreeg het in de gaten. Zo was Thijs tijdens de Landelijke Actiedag op 29 maart 2017 met zijn actie te zien op RTV Utrecht en in het NOS Jeugdjournaal. Hij doneerde uiteindelijk een bedrag van €400,- voor het goede doel.

Als er ook statiegeld komt op kleine flesjes en blikjes, zou hij bij een volgende actie NOG MEER geld kunnen inzamelen...

Meer informatie:

Reactie toevoegen

U bent hier