h

VERRASSING: Betaald parkeren op zondag!

26 februari 2018

VERRASSING: Betaald parkeren op zondag!

Foto: SP Veenendaal

Toen de gemeenteraad in januari besloot dat er een 'Algemeen Belang Besluit' moest rusten op de parkeertarieven, stemde de SP tegen. En dat was maar goed ook, want er kleefde een 'bonus' aan dat besluit. De uitbreiding van de uren waarop parkeren betaald moet worden - tot 23:00u; en... de invoering van betaald parkeren op zondag.

Afgelopen donderdag (22 februari) sprak de gemeenteraad hier weer over. Ondernemers en bezoekers van het centrum waren enorm geschrokken van deze ontwikkelingen - zij waren niet op de hoogte.
En de gemeenteraad?

ChristenUnie-woordvoerder Willem van Braak meldde dat hij heel goed wist waar hij mee in had gestemd - en dat er geen reden was om verrast te zijn. Een sentiment dat leek te worden gedeeld door de andere voorstemmers.
Het zou letterlijk in het raadsvoorstel hebben gestaan.

Het betreffende beslispunt in het raadsvoorstel luidde:

  1. De volgende economische activiteit aan te wijzen als economische activiteit die plaatsvindt in het algemeen belang als bedoeld in artikel 25h, vijfde lid, van de Mededingingswet:
    a. de exploitatie van parkeergarages en parkeerterreinen tegen marktconforme tarieven op alle dagen van de week.

Ordentelijk debat

Wat de SP betreft is de invoering van betaald parkeren op zondag niet geheel onbespreekbaar, en op termijn misschien zelfs onontkomelijk. Maar...
over de invoering ervan had een ordentelijk debat moeten plaatsvinden. Zoiets had niet, verborgen in een ander raadsvoorstel, erin gesmokkeld mogen worden.

Daarbij wees SP-fractievoorzitter Jan Breur ook op het onderliggende probleem van het 'geklooi' met de parkeertarieven: het feit dat de gemeente concurreert met commerciële exploitanten.
"Ik blijf het herhalen," zei Breur, "dat is de wortel van het probleem, wat mijn fractie betreft. En dat is ook het probleem dat we moeten oplossen. Dus met klem zeg ik nog een keer: laten we alsjeblieft zo snel mogelijk de garages verkopen."

Reactie toevoegen

U bent hier