h

De SP gaat door...

28 maart 2018

De SP gaat door...

Foto: SP

opschoondag en bedank-actie

De verkiezingen zitten erop. En tenzij er verrassingen uit de hertelling komen rollen zal de SP het de komende vier jaar met één zetel moeten doen in de gemeenteraad.
Dat is natuurlijk vet balen, maar geen enkele reden om bij de pakken neer te zitten.
TEAM SP is alweer volop actief...

Opschoondag

Foto: AJ Breur

Afgelopen zaterdag was het Opschoondag, onder andere in het Franse Gat. Uiteraard waren hier SP'ers actief. Cor en Ria van Londen; SP'ers die in de wijk wonen werden vergezeld door afdelingsvoorzitter Baukje Hiemstra en fractie-adviseur AJ Breur. Met prikkers en zakken trokken zij de wijk in, om het gevecht tegen zwerfafval aan te gaan.

Na de invoering van DIFTAR - het betalingssysteem voor afvalinzameling - is de hoeveelheid zwerfvuil gestegen met 56%. Er viel dus het nodige op te ruimen.

Baukje Hiemstra: "Petje af voor de bewonerscommissie van het Franse Gat. Zij hebben de Opschoondag zo goed georganiseerd, dat ik uitkijk naar volgend jaar.  Dan doe ik vast weer mee."

Foto: AJ Breur

Bedank-actie

Foto: Enna van Duinen

Terwijl er in het Franse Gat hard werd schoongemaakt, was de top 3 van de lijst - Jan Breur, Sietse van der Bij en Enna van Duinen - in het centrum aan de slag. Zij deelden sponsjes uit, met een bedank-tekstje. Een blijk van waardering aan de Veenendalers die vorige week hebben gestemd.

De uitdeel-actie leverde een aantal interessante gesprekken op. Sommige mensen waren verbaasd, om ook na de verkiezingen een politieke partij actief te zien.
Hadden ze de SP gekend, dan hoefde dit ze echter niet te verbazen.

Overigens was dit niet de eerste bedank-actie. Een dag eerder stond TEAM SP sponsjes uit te delen op het Bruïneplein.
Want in goede en in slechte tijden: de SP gaat door!

Foto: SP Veenendaal

Foto: Enna van Duinen

Reactie toevoegen

U bent hier