h

"Je moet niet met twee maten meten."

15 maart 2018

"Je moet niet met twee maten meten."

Foto: SP Veenendaal

In een afgeladen Rembrandt College vond gistermiddag (woensdag 14 maart) een verkiezingsdebat plaats tussen elf partijen. Aan de hand van een vijftal stellingen werd er gedebatteerd over verschillende onderwerpen.
De SP werd vertegenwoordigd door lijsttrekker Jan Breur.

In het debat over integratie en 'de kloof' tussen bevolkingsgroepen, merkte hij op dat je niet met twee maten moet meten. VVD'er Dylan Lochtenberg had juist opgemerkt dat 'iedereen welkom is', maar 'of je nou Moslim, Boeddhist of Hindoe bent, het mag allemaal, maar je moet de vrijheden die in dit land gelden wel respecteren, en aanvaarden dat die voor iedereen gelden'.

Breur: "Op zich is het terecht om te stellen dat je iedereen de vrijheden moet gunnen. Maar laten we niet doen alsof het exclusief mensen met een migratieachtergrond zijn, bij wie dat niet altijd het geval is. Ook onder de 'autochtone' bevolking zijn er groepen mensen die anderen hun vrijheid misgunnen. Die neerkijken op homo's, neerkijken op vrouwen, en geen respect hebben voor wie anders is. En dat is even erg. Dat moeten we niet uit het oog verliezen, dat moeten we evengoed afkeuren. Laten we niet met twee maten meten."

Uit de zaal klonk een welgemeend "Yes!"

Foto: SP Veenendaal

Dronken jeugd

Een ander welgemeend applaus kreeg Breur toen hij een ontboezeming deed over zijn jonge jaren. In de stelling ging het erom of er genoeg gedaan werd om alcoholmisbruik bij jongeren onder de achttien te voorkomen.
Breur: "Ik ben opgegroeid in een andere tijd. Ik hoefte niet te wachten tot mijn achttiende, maar mocht op mijn zestiende al drinken. Dat betekende dat ik op mijn veertiende al wel eens dronken was."

Nadat het geklap en gejuich wat was geluwd, ging Breur verder op een serieuzere toon.
"Het probleem is, dat er vandaag de dag nog steeds kroegen zijn in Veenendaal, waar kinderen van dertien, veertien jaar dronken kunnen worden. Dus moet er aan de kant van de handhaving echt nog wel een tandje bij. En daarbovenop moeten er ook echt uitgaansgelegenheden komen voor jeugd onder de achttien, waar geen alcohol geschonken wordt, en waar jongeren gewoon onder het genot van een lekker glaasje cola gezellig kunnen feesten."

Andere onderwerpen

In een debatronde over de koopzondagen gaf Breur aan dat het draagvlak onder de winkeliers en hun personeel - degenen die het werk moeten doen - leidend is voor het standpunt van de SP. En dat er gezocht moet worden naar maatwerk: wat past er bij Veenendaal?
Opmerkelijk was dat gesprekspartner Kees Lochtenberg van Lokaal Veenendaal, die eerder elke zondag de winkels open te willen, nu ook eerst naar de behoeften van de ondernemers gaat luisteren.

Toen er gesproken werd over het nut van Godsdienstlessen, gaf Breur aan daar graag ook aandacht voor mythologie en filosofie in te willen betrekken. Om zo een goede gereedschapskist voor het denken aan te bieden. Gratis sport voor iedereen - een ander gespreksonderwerp - gaat de SP te ver: we hoeven niet voor rijke mensen te betalen. Maar minimaregelingen, het Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds en andere initiatieven die het mogelijk maken - daar is de SP helemaal voor. Die mogen best versterkt worden.

Foto: SP Veenendaal

Eerder die dag...

Voorafgaand aan het debat waren de politici in de klaslokalen. Hier gingen ze in gesprek met leerlingen, die hen van alles konden vragen.
Eén van de vragen die Breur kreeg voorgeschoteld, is wat hij zou willen bereiken als raadslid.

Breur: "Ik wil heel graag dat het hele stadsstrand behouden kan blijven. We hebben al een groot stuk weten te redden dankzij de handtekeningenactie, maar we willen natuurlijk het hele strand houden.
Verder wil ik dat de zorg in Veenendaal ruimhartig wordt toegekend. Dus niet dat zogenaamde 'scherp aan de poort', dat erop gericht is om zo weinig mogelijk zorg te geven. En de eigen bijdragen schaffen we af; dat is beter voor iedereen.
En ook wil ik dat er meer betaalbare woningen komen. Want jullie willen natuurlijk niet de rest van je leven bij je ouders blijven wonen!"

Overigens was de hele dag een 'onderwijsdag' voor Breur. 's Ochtends was hij namelijk 'gastpleinwacht' op zijn oude basisschool, Het Baken. Dit, in het kader van de acties van leerkrachten voor betere beloning en een lagere werkdruk.

Meer informatie

Reacties

Je bent goed op dreef, Jan!

Reactie toevoegen

U bent hier