h

Mannencollege

17 april 2018

Mannencollege

Foto: Enna van Duinen

Geen vrouwelijke wethouders in nieuw college

  • Engbert Stroobosscher (ChristenUnie)
  • Dylan Lochtenberg (VVD)
  • Marco Verloop (SGP)
  • Martijn Beek (ProV)

Deze vier mannen zijn de beoogde wethouders in het nieuw te vormen College. Een vrouw zit er deze keer niet bij...

Informateur Wouter de Jong is door de onderhandelende partijen gevraagd om ook het formatieproces te leiden. De onderhandelende partijen hebben hun vertrouwen uitgesproken in Wouter de Jong en om die reden hem tijdens de eerste vergadering gevraagd om als formateur de onderhandelingen te begeleiden. Hij heeft deze opdracht aanvaard.

This is a man's world..?

Doordat er deze keer geen vrouwelijke wethouder zal aantreden, kan het College het gebrek aan vrouwen in de gemeenteraad niet compenseren.

In het vorige college was het precies eerlijk verdeeld: 3 vrouwelijke wethouders, en 2 mannelijke wethouders + mannelijke burgemeester.
Door de goede verdeling in het college, viel de scheve verdeling in de gemeenteraad (5 vrouwelijke en 28 mannelijke raadsleden) minder op.

In de nieuwe situatie krijgt Veenendaal een volledig vrouwloos college, tegenover een gemeenteraad die uit 7 vrouwen en 26 mannen bestaat.

Stem op een vrouw

De SP wil juist meer vrouwen in de politiek. Zodat de bevolking evenrediger vertegenwoordigd is. Met name Enna van Duinen zet zich daarvoor in.

Zij is het initiatief 'Stem op een Vrouw' gestart tijdens de verkiezingen. Ook nu de verkiezingen achter de rug zijn, blijft ze zich inzetten om de (lokale) politiek aantrekkelijker te maken voor vrouwen.

Het is niet voor niets dat de SP dit ook als aandachtspunt meegaf aan informateur Wouter de Jong, tijdens het verkenningsgesprek.

Vrouwelijke burgemeester

Via twitter reageerde Van Duinen al op de aankondiging van het nieuwe 'bro'-lege...

Dan zit er voor de diversiteit maar 1 ding op; Streven naar een vrouwelijke burgemeester
Enna van Duinen (op Twitter)

Vorig jaar vertrok burgemeester Wouter Kolff, die nu vervangen wordt door Piet Zoon. Naar verwachting zal dit jaar de procedure starten om een nieuwe burgemeester aan te zoeken.
De SP maakt er geen geheim van dat, wat hen betreft, Veenendaal klaar is voor een vrouwelijke burgemeester.

vervolg

De besprekingen om te komen tot een nieuw college voor de gemeente Veenendaal zijn op vrijdag 13 april van start gegaan.
De onderhandelende partijen hebben afgesproken zorg te dragen voor een transparant proces, waarin voldoende ruimte is voor de inbreng van zowel de gemeenteraad als de samenleving. Op welk moment en in welke vorm zal de komende weken duidelijk worden.

De beoogde coalitiepartijen streven ernaar om in de tweede helft van mei de gesprekken af te ronden.

WORDT VERVOLGD...

Reactie toevoegen

U bent hier