h

Op zoek naar een nieuw College...

5 april 2018

Op zoek naar een nieuw College...

Foto: SP Veenendaal

Gesprek met de informateur

Informateur Wouter de Jong ontving gisteren (woensdag 4 april) alle partijen in het kader van verkennende gesprekken. Op basis van deze gesprekken zal er een nieuw College van Burgemeester en Wethouders worden gesmeed.
De delegatie van de SP bestond uit Jan Breur en Enna van Duinen.

De SP'ers lieten weten niet beschikbaar te zijn voor collegedeelname. Partijen met slechts één of twee zetels hebben niets te zoeken in het college van Burgemeester en Wethouders; de linkse partijen en D66 zullen het - wat de SP betreft - vanuit de oppositie moeten doen.
Wat de SP betreft is het logisch om de coalitie te smeden uit de grootste partij (ChristenUnie) en de twee grote winnaars (VVD en ProV).

Open cultuur

Wel lieten ze weten dat de open cultuur die de afgelopen vier jaar had plaatsgehad in de gemeenteraad voortgang zou moeten krijgen. Dus niet een cultuur van machtspolitiek en scherpe tegenstellingen zoals in de 'duistere' periode 2010-2014, maar één van samenwerking, wisselende meerderheden, elkaar wat gunnen.

Thema's

Op de vraag welke thema's de aandacht verdienden in het opstellen van het raadsprogramma, kwamen uiteraard zorg en wonen aan bod.
De Eigen Bijdragen in de WMO zijn voor veel mensen een aanleiding tot zorgmijding; de stapeling van kosten moet de komende tijd echt worden aangepakt. De SP is zelfs voorstander van het afschaffen van de Eigen Bijdragen - maar staat hierin alleen.
Wat betreft het woningaanbod, mag er flink worden aangepoot in het goedkope en betaalbare segment. Voor veel starters is het behoorlijk moeilijk om aan een geschikte woning te komen. Ook het middensegment kan wel wat aandacht gebruiken.

Verder pleit de SP ervoor om één wethouder expliciet te belasten met de energietransitie. Veenendaal heeft de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. Omdat te halen, mag de gemeente nog flink aan de bak...

Tot slot gaven de SP'ers aan dat de man/vrouw-verhouding in de gemeenteraad nog behoorlijk uit balans is. En dat er een schone taak ligt om meer vrouwen geïnteresseerd en actief in de politiek te krijgen.
Dat kan onder andere door de vergaderdiscipline wat aan te scherpen: niet meer tot de late uren doorvergaderen, maar rond elf uur stoppen. En mocht er een keertje langer worden doorgegaan - gun die onderwerpen dan ook een ordentelijk debat. Raffel het dan niet af.
Als je niet tot laat in het gemeentehuis wil verkeren, moet je er niet voor kiezen om door te gaan!

WORDT VERVOLGD...

Reactie toevoegen

U bent hier