h

Op zoek naar een nieuwe burgemeester...

8 juni 2018

Op zoek naar een nieuwe burgemeester...

Foto: Gemeente Veenendaal

Gemeenteraad stelt profielschets vast

In een extra raadsvergadering op dinsdag 19 juni om 17:00 uur stelt de gemeenteraad van Veenendaal de profielschets voor de nieuwe burgemeester vast. De afgelopen weken hebben de fractievoorzitters samen opgeschreven wat voor een type burgemeester Veenendaal zoekt en wat hij of zij moet kunnen. De inbreng van inwoners, bedrijven en organisaties is in de profielschets verwerkt.

MijnBurgemeester

Via de onlinetool ‘MijnBurgemeester’ kon iedereen in Veenendaal die dat wilde aangeven wat voor type burgemeester zij graag zouden zien. Zij konden reageren op 10 stellingen en een open vraag: "Als ik denk aan de nieuwe burgemeester van Veenendaal, dan zie ik iemand die…"

Ruim 600 respondenten hebben laten weten wat voor iemand zij zoeken. In de profielschets zijn de reacties samengebundeld in een aantal wensen. De profielschets wordt 15 juni beschikbaar gesteld via www.veenendaal.nl.

Profielschetsvergadering

Op dinsdag 19 juni om 17:00 uur bespreekt de raad de profielschets in een extra raadsvergadering. De commissaris van de Koning is bij deze vergadering aanwezig. Hij kan vragen stellen ter verduidelijking en neemt de profielschets in ontvangst. De profielschets wordt dan ook door de gemeenteraad vastgesteld.

Vacature open

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt vervolgens de vacature open op advies van de commissaris van de Koning. Vanaf 20 juni wordt de vacature opengesteld. Reageren kan tot en met 10 juli 2018. Naar verwachting kunnen de commissaris en de vertrouwenscommissie na de zomer gesprekken voeren met de kandidaten.

Foto: Enna van Duinen

Tot dusver heeft Veenendaal alleen nog maar mannelijke burgemeesters gehad, maar wat de SP betreft is Veenendaal klaar voor een vrouw in dit ambt.
Zeker nu er geen vrouwelijke wethouders meer in het gemeentebestuur zitten...

Reactie toevoegen

U bent hier