h

Verkiezingscampagne afgetrapt

18 februari 2019

Verkiezingscampagne afgetrapt

Foto: SP Provincie Utrecht

Op naar 20 maart

Op zaterdag 16 februari trapte de SP de campagne af voor de Provinicale Statenverkiezingen. Ontzettend belangrijke verkiezingen, want de nieuwe Staten kiezen later dit voorjaar de Eerste Kamer. Dus het is 2x stemmen voor de prijs van 1...

Foto: Jan Breur

Dit was ook de boodschap die Tweede-Kamerlid Renske Leijten haar partijgenoten meegaf. De Eerste Kamer kan de vele slechte plannen van Mark Rutte tegenhouden. Daarom is een sterke SP daar hard nodig! Ze moedigde de actieve SP'ers aan om echt het gesprek aan te gaan met mensen, en hen zoveel mogelijk te overtuigen om SP te stemmen.
Want als de (SP-)stemmers thuisblijven, blijft Rutte in het torentje...

Foto: Jan Breur

'Partij-troubadour' Ruurt Wiegant, die overigens ook op de kieslijst staat, verzorgde een muzikale versnapering. Daarna werd duidelijk waarom een sterke SP niet alleen in de Eerste Kamer, maar ook in de Provinciale Staten zelf van groot belang is...

Foto: Jan Breur

Kandidaat-statenlid Rob Molenkamp vertelde over de situatie in zijn stad, Amersfoort. Daar spannen het gemeentebestuur en het provinciebestuur samen om een bos te vernietigen en een weg aan te leggen. Deze 'Westelijke Ontsluiting' is vooral een duur grapje, zonder dat het iets bijdraagt aan de mobiliteit. Wel gaat het ten koste van de dassen, marters en andere dieren die daar leven. Al langere tijd voert de SP actie tegen de plannen, zo ook afgelopen maandag, toen de kapwerkzaamheden begonnen.
Overigens is er bij die kap niet geheel volgens de regels geopereerd.
In de vergadering van Provinciale Staten van 18 februari zal de SP vragen stellen over de diverse overtredingen tegen de Wet Natuurbescherming die geconstateerd zijn tijdens de 'proefkap' van 1500 bomen.

Foto: Jan Breur

De situatie in Amersfoort is echter het topje van de ijsberg. Lijsttrekker en  fractievoorzitter Andrea Poppe deed uit de doeken wat voor puinhoop het provinciebestuur er - onder leiding van de VVD - van heeft gemaakt.
Door een hang naar prestige zijn veel plannen vaak onvoldoende doordacht of doorberekend, en is er niet eerlijk gecommuniceerd over de kosten. Tegenvallers en budgetoverschrijdingen zijn het gevolg. En soms verdwijnt er zelfs geld. Bij de Utrechtse Uithoflijn is er mogelijk 10 MILJOEN EURO weggegeven aan - niemand die het weet.
De jaarrekening van 2017 is nog steeds niet aangeleverd. En als gevolg daarvan past de rijksoverheid nu een flinke korting toe op de bijdragen die Utrecht kijkt vanuit het provinciefonds. En als klap op de vuurpijl blijkt er een sfeer van angst en wantrouwen te heersen onder de provincieambtenaren.
Het is, wat de SP betreft, hoog tijd om de bezem erdoor te halen bij het Provinciebestuur. 

Daarom: STEM SP OP 20 MAART!

Programma

Kandidatenlijst

Maak kennnis met de Top 5

Filmpje Jan Breur: Stem SP

Foto: Sietse van der Bij

Reactie toevoegen

U bent hier