h

ACTIE tegen verspilling van belastinggeld (en nutteloze bomenkap)

10 februari 2019

ACTIE tegen verspilling van belastinggeld (en nutteloze bomenkap)

Kom ook en strijd mee!

Boze bewoners van de stad Amersfoort gaan maandag 11 februari  actie voeren in het bos bij Amersfoort om de bomenkap te voorkomen voor de nutteloze aanleg van de Westelijke Ontsluiting in Amersfoort. De SP, waaronder leden van de Statenfractie provincie Utrecht, zullen deze actie ondersteunen.

De Westelijke Ontsluiting gaat de gemeenschap (provincie en gemeente) uiteindelijk 100 miljoen euro kosten. En 4000 bomen op de koop toe. Onlangs is aangetoond dat er veel beschermde diersoorten op het terrein zitten. Dassen, boommarters, haviken, reeën en sperwers.  Keer op keer is aangetoond dat deze weg niet nodig is, omdat er goede doorstroming is op de oude route. Zelfs tijdens een monsterfile, enkele weken geleden, kon er op de bestaande weg gewoon worden doorgereden.

De SP is niet tegen wegen, nieuwe verbindingen, verbeterde doorstroming. Wel tegen het verspillen van gemeenschapsgeld en natuur voor wegen die niet nodig zijn voor de inwoners, en alleen gunstig zijn voor de asfaltlobby.

Actie

Wij roepen alle verstandige en strijdbare mensen op:

Kom Maandag 11 februari om 9 uur naar ‘Leerhotel het Klooster’,
Daam Fokkemalaan 10, 3818 KG Amersfoort. Parkeren is daar mogelijk.

Daar wordt verteld hoe de actie er verder uit gaat zien...

WORDT VERVOLGD...

SP Provincie Utrecht

SP Amersfoort

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier