h

Geen nieuws over de koopzondag

19 april 2019

Geen nieuws over de koopzondag

Foto: Jan Breur

Openingstijden blijven ongewijzigd

Een initiatiefvoorstel van Lokaal Veenendaal, om de tijden waarop winkels op zondag open mogen zijn een uurtje te verschuiven, heeft geen meerderheid in de gemeenteraad gehaald. Van de 32 aanwezige raadsleden stemden er 17 tegen. Opmerkelijk hierin was de rol van D66, waarbij fractievoorzitter Roy Dielemans (tegen) een ander standpunt innam dan zijn partijgenoot Hassan Saïdi (voor).

Ook de SP stemde tegen. Niet zozeer omdat het bezwaarlijk was om de koopzondag een uurtje te verschuiven, maar meer vanwege de timing. De SP acht het onwenselijk dat er elk jaar gesleuteld wordt aan de koopzondag, en vindt dat dit voorstel thuishoort bij de evaluatie die volgend jaar plaatsvindt. Dan kun je gelijk alle eventuele aanpassingen aan de koopzondag in één keer regelen.

In 2016 besloot de gemeenteraad, op voorstel van de SP, om winkels de gelegenheid te geven om open te gaan op zondagen waarop evenementen plaatsvinden.
In 2017 werd deze regeling gewijzigd: de maandelijkse koopzondag werd ingevoerd en supermarkten en bouwmarkten mochten sindsdien zelfs wekelijks open. Een evaluatie voor deze nieuwe regeling staat gepland in 2020.

De SP vindt dat aanpassing van het aantal koopzondagen afhankelijk moet zijn van draagvlak onder winkeliers en hun personeel.

Reactie toevoegen

U bent hier