h

Gemeenteraad spreekt over 'haatlessen'

23 september 2019

Gemeenteraad spreekt over 'haatlessen'

Vanavond het vervolg...

Naar aanleiding van het onderzoek van Nieuwsuur en NRC, waaruit zou blijken dat er in Veenendaal organisaties zijn die haat en een afkeer van de rechtsstaat aanleren aan kinderen en jongeren, is er afgelopen donderdag (19 september) gedebatteerd in de gemeenteraad. De bespreking was echter zo lang, dat de vergadering geschorst moest worden.
Vanavond gaat de bespreking verder...

De VVD diende, mede namens Lokaal Veenendaal, ProVeenendaal en de SGP, een motie in om 'salafistisch onderwijs terug te dringen'. SP-fractievoorzitter Jan Breur vroeg af of deze formulering juridisch houdbaar is. Immers: de motie richt zich nu op een bepaalde groep, die mogelijk bescherming geniet onder de Godsdienstvrijheid en Vrijheid van Vereniging. Breur had de motie liever gericht gezien op alle rechtsstaatondermijnende actie - ongeacht op welke leest ze zijn geschoeid. Want 'salafisme' had nu weliswaar de media-aandacht; het is niet de enige ideologie die zich tegen de rechtsstaat keert.
Bovendien spreekt de motie over 'onderwijs', waarmee de indruk zou worden gewekt dat er op reguliere scholen haat wordt gepredikt. Dit is niet het geval; het gaat om 'informeel onderwijs'. Simpel vertaald: 'Islamitische catechesatie'.

Reactie Taubah

Overigens heeft één van de twee Veense stichtingen die in het onderzoek genoemd worden, Taubah, afstand genomen van het beeld dat er is ontstaan in de media.
"Natuurlijk klopt het niet dat wij de doodstraf zouden willen voor andersdenkenden. En ook niet dat wij in Veenendaal kinderen leren zich af te wenden van de Nederlandse samenleving en beginselen van gelijkheid en vrijheid," liet Taubah-bestuurslid Bilal Riani onlangs optekenen in de Veenendaalse Krant.

Vragen SP

Fractievoorzitter Jan Breur vroeg namens de SP aan de burgemeester, of de motie in de huidige vorm (gericht op één specifieke groep) juridisch houdbaar is.
Ook vroeg hij de burgemeester of alle groepen in Veenendaal, die de rechtsstaat ondermijnen of minachten, voldoende in kaart zijn. De gemeente onderhoudt goede contacten met geloofsgenootschappen, waardoor er daar een redelijk beeld van het rijlen en zeilen bestaat. Maar hoe zit het met groeperingen die zich niet onder de vlag van een religie verenigen? Zijn die goed in beeld?

ONTSPOORDE DISCUSSIE

Tijdens het debat liepen bij sommige raadsleden de emoties hoog op. Er werden verschillende persoonlijke feiten gemaakt: de woordvoerder van D66 werd erop aangesproken dat hij voorzitter van Moskee Nasseer is, de woordvoerder van Lokaal Veenendaal werd nagedragen dat hij in het verleden zetelroof had gepleegd, en waar de discussie tussen de woordvoerders van de VVD en Denk over ging was al helemaal niet te volgen - behalve dan dat er over en weer verschillende verwijten vielen.

Omdat het debat zo fel was, en alle kanten opging, werd de klok van elf uur - de beoogde sluitingstijd van de vergadering - al bereikt toen er vijf fracties nog aan hun eerste termijn moesten beginnen.
Besloten werd om te schorsen - en een andere keer verder te gaan.
Dat wordt vanavond (maandag 23 september) om 20:30 uur.

De overgebleven fracties zullen dan in eerste termijn spreken, de burgemeester beantwoordt dan de vragen, en de partijen kunnen op elkaar reageren.

WORDT VERVOLGD...

Ook tijdens de raadsvergadering van 19 september:
Meer over de kwestie 'haatlessen'

Reacties

Goed beschreven Jan, ik zie het slotstuk met spanning tegemoet!

Reactie toevoegen

U bent hier