h

TROTS op onze WALTER

23 oktober 2019

TROTS op onze WALTER

Veenendaler in de race voor partijbestuur

Veenendaler Walter Siemons is kandidaat voor het landelijke partijbestuur van de SP. Hij is weliswaar niet voorgedragen door de kandidatencommissie, maar wordt in zijn kandidatuur gesteund door afdeling Veenendaal. De uitslag van de bestuursverkiezingen wordt op het Congres, dat plaatsvindt op 14 december, bekendgemaakt.

Walter is in het dagelijks leven hoofd financiële administratie op het partijbureau van de SP. Daarnaast ondersteunt hij de Veenendaalse gemeenteraadsfractie. Voor zijn kandidatuur ontving hij de UNANIEME steun van de Algemene Ledenvergadering van SP-afdeling Veenendaal, die plaatsvond op 16 september van dit jaar.

"Onze partij staat er niet goed voor, terwijl we een programma hebben dat goed zou zijn voor 90% van de Nederlandse bevolking. We hebben dus potentieel genoeg," aldus Siemons. "Graag wil ik mijn bijdrage leveren om onze partij groot te maken zodat we de brede, linkse, volkspartij worden die we behoren te zijn."

Foto: SP Veenendaal

Ledenvergaderingen zijn niet alleen nuttig, maar ook reuzegezellig!

Verkiezingen

De SP kiest elke twee jaar nieuwe leden voor het bestuur. Voor de functies van 'voorzitter' en 'partijsecretaris' wordt apart gestemd. De stemmingen vinden plaats op de Algemene Ledenvergaderingen in elke afdeling. Alle uitgebrachte stemmen worden bij elkaar opgeteld, en de totaaluitslag wordt bekend gemaakt op het Congres.

Dit jaar staat het Congres in het teken van het herstel van de partij, na een serie tegenvallende verkiezingen. Met name de verkiezing voor het Europees Parlement, afgelopen mei, was een harde klap: beide zetels die de SP had in Brussel waren verloren. In het Congresstuk 'Samen Verder' staan een evaluatie van de staat van de partij en voorstellen over hoe de weg naar boven hervonden moet worden.

Foto: Jan Breur

Walter in gesprek met partijvoorzitter Ron Meyer

Dit jaar valt er voor de bestuursverkiezing echt wat te kiezen.
Na het drama van de Europese Verkiezingen heeft partijvoorzitter Ron Meyer besloten zich niet meer herkiesbaar te stellen voor een nieuwe termijn. Janny Visscher (Eindhoven), en Patrick van Lunteren (Breda) zijn verkiesbaar voor de functie van voorzitter.

Voor de functie van Algemeen Bestuurslid zijn de kandidaten talrijk.
Veel mensen willen de partij graag vanuit het bestuur terug op de rails krijgen, en hebben daar ideeën voor. Onder wie dus de Veenendaler, Walter Siemons.

Uiteindelijk zijn het de leden die beslissen.
En wat zij beslissen, horen we op 14 december...

WORDT VERVOLGD...

Reactie toevoegen

U bent hier