h

Zicht op de begroting

16 november 2019

Zicht op de begroting

Unanieme steun voor Motie 2

Verder niet zo heel veel goed nieuws

Afgelopen maandag (11 november) is de begroting vastgesteld door de gemeenteraad. Ook zijn er een aantal moties aangenomen. Een motie van de SP kreeg unanieme steun: voortaan zal er een infographic worden gepubliceerd van de kadernota en de begroting - zodat iedereen in één opslag de plannen voor het komende jaar kan zien.

SP-fractievoorzitter Jan Breur diende de motie in; VVD-raadslid Jesper Diepeveen ondertekende de motie ook. De gehele raad stemde voor.

De SP heeft in het verleden vaker gepleit voor een makkelijk te begrijpen versie van dergelijke documenten, maar toen werd het voorstel steeds afgewimpeld omdat het te ingewikkeld was. Maar nu was er een voorbeeld voorhanden: onlangs was er in 'De Rijnpost' een infographic van de Provinciale begroting verschenen.
Het aannemen van deze motie is goed nieuws voor de Veense democratie.
Democratie valt of staat bij goed geïnformeerde burgers. Daarom heeft de SP de afgelopen jaren gepleit voor een makkelijk te begrijpen, beeldende samenvatting voor de belangrijkste (financiële) beleidsdocumenten. Dit pleidooi is nu geland.

Foto: Cor van Londen

Helaas houdt het qua goed nieuws over de begroting daar wel zo'n beetje op. Geheel naar verwachting zal de grootste pijn in het sociale domein te voelen zijn. Hier wordt flink op bezuinigd.

Een wijzigingsvoorstel van PvdA, SP en anderen om in ieder geval niet te bezuinigen op de minima tot er nieuw beleid is, kreeg onvoldoende steun in de gemeenteraad. In plaats daarvan is een veel zwakker voorstel van ChristenUnie en ProV aangenomen.

Ook het voorstel van de SP om de ruim een ton - die nu jaarlijks naar promotie gaat - te herbestemmen voor het minimabeleid, kreeg onvoldoende steun.

Overzicht wijzigingsvoorstellen

overzicht moties

Reactie toevoegen

U bent hier