h

Hoe gaan wij om met onze monumenten?

29 januari 2020

Hoe gaan wij om met onze monumenten?

Foto: SP Veenendaal

Kijk er nog maar eens goed naar...

Hoe gaat Veenendaal om met haar gemeentelijke monumenten? Die vraag is de afgelopen twee maanden verschillende malen gesteld. In zowel december als januari is erover gesproken in de raad(scommissie).

De SP vindt dat er al teveel van het Veense erfgoed is verdwenen. Met dat wat nog over is, moet zorgvuldig worden omgegaan.

December: Het geld hoeft niet op

Enige tijd geleden heeft de gemeenteraad besloten dat er flink wat subsidie beschikbaar moet zijn voor het onderhoud van monumentale panden. Van dit potje werd minder gebruik gemaakt dan verwacht. Om het potje toch op te krijgen stelde het College van Burgemeester en Wethouders het volgende voor:
de bedragen die iemand voor het onderhoud van haar monument kan ontvangen, zouden worden verdubbeld.

De SP was het daarmee niet eens. In de eerste plaats is het spenderen van dit potje GEEN doel op zich. Daarbij wordt het aantal monumenten waarop onderhoud wordt gepleegd niet vermeerderd, wanneer de mensen die reeds gebruik maken van de subsidie EXTRA geld krijgen. Bovendien is nog niet bekend of de mensen die GEEN gebruik maken van de subsidie dit doen omdat de bedragen te laag zijn - OF vanwege andere redenen.

Daarom steunde de SP een voorstel van de VVD, om de bedragen nog even niet te verhogen en eerst na te gaan waarom er niet zoveel aanspraak op het potje werd gedaan. Dit voorstel had een meerderheid achter zich.

Januari: Zorgvuldigheid bij vergunningverlening

Naar aanleiding van een artikel in het blad van de Historische Vereniging Oud Veenendaal, trok raadscommissielid Sietse van der Bij aan de bel. In de raadscommissie stelde hij de volgende vraag aan Wethouder Stroobosscher:
"Wethouder, vanuit de Historische Vereniging Oud Veenendaal ontvangen wij signalen dat er bij diverse bouwactiviteiten bij en aan gemeentelijke monumenten niet al te zorgvuldig wordt omgesprongen met het afgeven van de bouwvergunningen. Herkent u dit beeld en kunt u daar duidelijkheid over scheppen?"

In het artikel is te lezen dat bij bouwactiviteiten aan en rond monumenten soms historische elementen gesloopt of aangetast worden. Een voorbeeld hiervan is de houtwal bij huize 'De Spijker'.
Dat KAN toch niet de bedoeling zijn van een College, dat een maand eerder nog de subsidiebedragen voor het onderhoud van monumenten wilde verdubbelen?

Stroobosscher gaf aan binnenkort een gesprek te hebben met de Historische Vereniging.

Februari?

Voor de maand februari staat er vooralsnog niets op de agenda van de raadscommissie wat direct/primair te maken heeft met monumenten. Daarmee lijkt de rust op dit thema enigszins weergekeerd.
Maar goed... je weet natuurlijk nooit.

De SP zal blijven waken over onze gemeentelijke monumenten - klein en groot. Want onze geschiedenis mag niet uit ons midden verdwijnen.

Foto: SP Veenendaal

Reactie toevoegen

U bent hier