h

Laat de Scheepjeswolharmonie niet in de kou staan!

4 januari 2020

Laat de Scheepjeswolharmonie niet in de kou staan!

Met spoed gezocht: Repetitielokaal!

Wordt 2020 het jaar dat de Scheepjeswolharmonie dakloos raakt - en ophoudt te bestaan? Wel als er niet snel een oplossing wordt gevonden voor het huisvestingsprobleem waar ze mee kampen.
SP'er Sietse van der Bij vroeg hiervoor aandacht bij Wethouder Lochtenberg in de raadscommissie.

Van der Bij:
"Per 1 januari moet de Scheepjeswolharmonie repetitielokaal aan de Schoolstraat zijn verlaten. Zij zoeken snel een permanente oplossing. Deze vereniging en haar activiteiten zijn een stuk cultuur en van zijn cultuurhistorisch gezien van grote waarde voor Veenendaal."

Het bestuur van de harmonie wilde graag praten over de gang van zaken en de toekomst van de harmonie. Echter; naar verluid werd er geantwoord dat er geen aanleiding werd gezien voor een gesprek.
"Kunt u mij dit uitleggen wethouder?" Vroeg Van der Bij. "Waarom laat u deze mensen in nood, welke vechten voor het voortbestaan van deze historische Veense harmonie in de kou laat staan?"

Wethouder Lochtenberg antwoordde dat hij volgaarne bereid was om met de Scheepjeswolharmonie in gesprek te gaan. Maar ook dat hij niet verwachtte veel voor hen te kunnen doen; hij meent beperkt te worden door het accomodatiebeleid, dat vorig jaar is vastgesteld.
De SP hoopt dat er in het Spectrum betaalbare ruimte is - maar het ziet ernaar uit dat de Harmonie daar ook het volle pond moet betalen.

Van der Bij:
"Ik hoop en verwacht van onze wethouder dat hij zich vol passie en daadkracht in zal zetten voor deze cultuurvorm in onze gemeente, en een bijdrage levert om deze historische culturele vereniging te laten blijven bestaan."

Tips

Beschikt u over een betaalbare en geschikte ruimte voor de Scheepjeswolharmonie?
Of kent u iemand die zou kunnen helpen?

Laat het ons weten via veenendaal@sp.nl.
Wij geven uw tips graag door aan de Scheepjeswolharmonie.


Foto: SP Veenendaal
SIETSE VAN DER BIJ is raadscommissielid voor SP Veenendaal, en voert onder andere het woord op cultuur. Door zijn inspanningen binnen en buiten de raadsfractie verwierf hij een plek op de lijst 'Mensen van 2019'.

Reactie toevoegen

U bent hier