h

VOOR ELKAAR: Huisvesting voor voedselbank en Overstag geborgd!

2 maart 2018

VOOR ELKAAR: Huisvesting voor voedselbank en Overstag geborgd!

Het heeft even geduurd, maar het is voor elkaar. De voedselbank en Overstag hoeven zich geen zorgen te maken dakloos te geraken. Ze zijn ondergebracht in het beleid van de gemeente - die daarmee verantwoordelijk is voor de huisvesting. Een gezamenlijk voorstel van ChristenUnie, SP en anderen heeft hiervoor gezorgd.
Het voorstel werd met een ruime meerderheid aangenomen; alleen de VVD stemde tegen...

Zonder huisvesting zou het voortbestaan van deze organisaties in het gedrang komen. En dit, terwijl ze zo nuttig zijn voor de samenleving.
Al sinds 2016 wordt er gepuzzeld om een goede oplossing voor dit probleem te vinden; want als ze geen onderdeel zijn van het gemeentelijke beleid biedt het Accomodatiebeleid geen ruimte om de instanties niet op straat te zetten als er zich een koper aanmeldt voor hun pand.
De verkoop van een aantal gemeentelijke panden, vorig jaar, benadrukte de noodzaak voor een oplossing maar eenstemeer.

Voedselbank

Voedselpakketten zoals die door de Voedselbank worden verstrekt,
zijn bedoeld als noodhulp voor mensen die voor kortere of langere tijd financieel echt niet rond kunnen komen. Voedselpakketten worden ter beschikking gesteld aan huishoudens waarvan het inkomen per maand zo laag is dat na aftrek van de vaste lasten zoals huur, energie, verzekeringen, schulden, enz. minder geld dan het normbedrag overblijft om te besteden aan eten, kleding en andere zaken.

Stichting  Voedselbank Veenendaal is volledig afhankelijk van giften en donaties en doet haar werk volgens de strikte en strenge regels die worden aangereikt door Voedselbanken Nederland.
De voedselbank is gevestigd aan Gilbert van Schoonbeekestraat 75.

Meer informatie is te vinden op voedselbankveenendaal.nl.

Overstag

Foto: Jan Breur

Overstag biedt jongeren die hun weg in het onderwijs wat moeilijker kunnen vinden een tijdelijke onderwijsplek en begeleidt ze terug naar hun eigen school of naar een andere vorm van passend onderwijs.
Toen hun locatie aan 't Kofschip 6 vorig jaar in een 'mandje' met te verkopen vastgoed was beland, was het met name hun buurman, Johan Overvest, die zich hard maakte voor het voortbestaan van Overstag. Hij maakte onder andere gebruik van het burgerspreekrecht in de raadscommissie.

Meer informatie over Overstag is te vinden op overstagveenendaal.nl.

Oplossing

Dankzij het voorstel wordt de voedselbank nu ondergebracht in het minimabeleid. Overstag wordt opgenomen in de onderwijshuisvesting en zal bij een volgende herijking worden opgenomen in het Integraal Huisvestingsplan (IHP).

Omdat er tijd zit tussen het aflopen van het huurcontract van Overstag op hun huidige locatie, en de herijking van het IHP, vroeg SP-fractievoorzitter Jan Breur aan het College of zij erop wilden toezien dat Overstag in die tussenliggende tijd niet zonder huisvesting zou komen te zitten.
Wethouder Marco Verloop zegde dit toe.

Reactie toevoegen

U bent hier