h

Wie wint de Nico van Ginkel Prijs?

22 januari 2020

Wie wint de Nico van Ginkel Prijs?

Foto: Peter van de Rovaart

Vanavond vindt de jaarlijkse ledenbijeenkomst/nieuwjaarsborrel van SP-afdeling Veenendaal plaats. Een gezellige bijeenkomst, waarbij er wordt teruggekeken op het afgelopen jaar. En: waar de Nico van Ginkel Prijs wordt uitgereikt...

De Nico van Ginkel Prijs is ingesteld in 2017, toen Nico van Ginkel terugtrad als penningmeester van de afdeling. Hij is de eerste die de prijs, die naar hem vernoemd is, in ontvangst heeft mogen nemen.
Sindsdien wordt de prijs jaarlijks toegekend aan iemand die van bijzondere waarde is voor SP Veenendaal.

Nico van Ginkel

Nico van Ginkel is een Veense SP'er van het eerste uur. Hij behoorde tot de groep die sinds 2001 actief is, en betrokken was bij de oprichting van SP-Afdeling Veenendaal. Toen SP-werkgroep Veenendaal in 2004 de status 'Afdeling in Oprichting' kreeg, en er een bestuur moest komen, werd hij penningmeester. Deze taak bleef hij tot 2017 vervullen.
Ook deed hij mee met tal van activiteiten binnen en buiten Veenendaal.

Wie de prijs dit jaar krijgt, weten we na vanavond.
We houden u op de hoogte...

Eerdere winnaars

De Nico van Ginkel Prijs is tot dusver uitgereikt in 2017, 2018 en 2019.
Klik op één van onderstaande foto's voor het bijbehorende verhaal.

Foto: AJ Breur
Foto: Dhr Bacarki
Foto: Jan Breur

Reactie toevoegen

U bent hier