h

Sport in de gemeenteraad

28 februari 2020

Sport in de gemeenteraad

Foto: Jan Breur

Gezond en veilig voor iedereen

Van politiek wordt wel eens gezegd dat het topsport is. En dat klopt.
Maar in de politiek gaat het soms ook OVER sport. Dat was de afgelopen maand het geval. De gemeenteraad besprak het beleidskader 'Sport en bewegen 2020-2023'.
De SP zet zich in voor gezond en veilig sporten voor iedereen.

Commissievergadering

11 februari 2020

De oordeelsvorming over het stuk vindt plaats in de raadscommissie. Daar delen de partijen hun gedachten over het stuk. Namens de SP is hier Sietse van der Bij woordvoerder op het gebied van sport.

Hij merkte op dat de reacties van de verenigingen op het beleidskader ontbraken. Het is dus voor de politiek niet helder wat de verenigingen vinden van het stuk, en wat zij willen. Hij drong er bij Wethouder Beek op aan om alsnog voor de reacties te zorgen.

Ook maakte hij een opmerking over de subsidie van kleedkamers. De ontwikkeling van het beleid hierop heeft schijnbaar 5 jaar stilgelegen. De SP vindt dat het nu tijd is om door te pakken.

Over de skatebaan zei hij dat de situatie onveilig is. De SP zet zich al langere tijd in voor het verbeteren van de skatebaan.
"Het mos staat op de grond, er zitten onderdelen los, en er gebeuren dagelijks ongelukken," aldus Van der Bij. "College, pak dit op!"

Tot slot maakte hij nog een opmerking over het aanvragen van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). Verenigingen kunnen dit gratis doen via gratisvog.nl, maar daar wordt nog niet door elke vereniging gebruik van gemaakt. De SP wil dat het College dit actiever onder de aandacht van de verenigingen brengt, en hen aanspoort om hier gebruik van te maken.

Raadsvergadering

20 februari 2020

Na de oordeelsvorming in de raadscommissie, vindt de besluitvorming in de gemeenteraad plaats. Hier kunnen ook aanvullende voorstellen (moties en amendementen - wijzigingsvoorstellen) worden ingediend door de raadsleden. Hier wordt dan, net zo als over het hoofdvoorstel gestemd.
In de gemeenteraad is Jan Breur namens de SP aan zet.

Breur had namens de SP een wijzigingsvoorstel geschreven, en diende deze in; mede namens de PvdA en Denk. 

De reacties van de verenigingen, waar de SP om had gevraagd, waren binnengekomen. En VZC had een nuttige aanvulling voor het beleidskader aangedragen op het gebied van veilig sporten.
De aanbevelingen behelzen: een vertrouwenspersoon, gedrag- en omgansregels, een VOG voor trainers en sportbegeleiders.

De SP vindt dit een goede aanvulling, en wilde deze suggestie via het wijzigingsvoorstel van Jan Breur opnemen in het beleidskader.
Na een discussie over de formulering werd er over het voorstel van Breur gestemd. VVD, SGP, Denk, SP, GroenLinks en PvdA stemden voor; ChristenUnie, ProVeenendaal, CDA en Lokaal Veenendaal stemden tegen.

De voorstemmers waren met 13 stemmen in de minderheid; er waren 16 stemmen tegen. Het wijzigingsvoorstel heeft het dus niet gehaald.
Het beleidskader is dus zonder aanpassingen vastgesteld door de gemeenteraad.

SPort en de SP

Verkiezingsprogramma

Foto: SP Veenendaal

De SP draagt de sport een warm hart toe. "SPort begint met twee letters," wordt er wel eens gezegd.
In het verkiezingsprogramma "Met elkaar voor Veenendaal", van de Veenendaalse SP staat het volgende opgenomen:

  • SPORT
    Volgens de SP moet sport bedreven kunnen worden tegen acceptabele tarieven zodat alle inwoners toegang hebben tot een gevarieerd en laagdrempelig sportaanbod. Om voor lagere contributies meer inkomsten te kunnen genereren moet aan sportclubs worden toegestaan om op hun velden en/of gebouwen meer 'naar buiten gerichte' reclame te plaatsen en om de zaalruimten in hun eigen gebouwen marktconform te verhuren.
  • VOG-VERKLARINGEN
    De SP is voorstander van het legesvrij verstrekken van VOG-verklaringen (VOG=bewijs van goed gedrag) voor vrijwilligers bij verenigingen en instellingen, die veel met kinderen omgaan. Aan dergelijke instellingen kan pas subsidie worden toegekend wanneer alle medewerkers een VOG-verklaring hebben.

Meer informatie

Over dit onderwerp

Het beleidskader sport 2020-2023 vind je HIER.
De reacties van de verenigingen vind je HIER.
Het voorstel van de SP e.a., om de aanbeveling van VZC over te nemen, vind je HIER.
Het verkiezingsprogramma van SP Veenendaal vind je HIER.

Wil je meer informatie over een gratis VOG?
Die vind je HIER.

Reactie toevoegen

U bent hier