h

Internationale Vrouwendag met de SP

8 maart 2020

Internationale Vrouwendag met de SP

Foto: SP Veenendaal

Acties en activiteiten

Zoals elk jaar besteedt SP Veenendaal aandacht aan Internationale Vrouwendag. Rond deze dag heeft de partij diverse activiteiten georganiseerd; online en offline. Naast de jaarlijkse bloemengroet is er dit jaar ook een 'Ladies Night' georganiseerd, en op de website veenendaal.sp.nl is er volop aandacht voor Internationale Vrouwendag.

Bloemengroet

Foto: SP Veenendaal
De bloemengroet is een jaarlijkse traditie bij SP Veenendaal. Vrouwelijke vrijwilligers delen bloemen uit aan hun seksegenoten. Dit jaar zelfs op verschillende locaties in Veenendaal.

Foto: SP Veenendaal

Aan de bloemen was een boekenlegger bevestigd die verwijst naar het thema van Internationale Vrouwendag 2020, vrijheid. "Vrijheid - wat betekent dat voor u?" is op de boekenlegger te lezen.
De boekenlegger is gratis als download te verkrijgen via veenendaal.sp.nl; je moet hem alleen wel zelf uitprinten.

Foto: SP Veenendaal

De bloemen vonden gretig aftrek bij de dames. Echter; dat sommige dames geen toestemming hadden van hun man om het bloemetje aan te nemen, toont nog maar eens aan dat de emancipatie nog niet af is...

Ladies Night

In de week voor Internationale Vrouwendag vond er een'Ladies Night' plaats bij afdelingsvoorzitter Baukje Hiemstra thuis. Vrouwelijke SP-leden en vrouwelijke partners van SP-leden waren welkom.
In huiselijke kring werd er gekeken naar - en gesproken over - een film over de strijd voor het Vrouwenkiesrecht.

Actie: Gelijke kansen, gelijke rechten

Ook vraagt SP Veenendaal aandacht voor de actie 'gelijke kansen, gelijke rechten'. Deze is ontstaan nadat er in de Tweede Kamer is besloten om meer vrouwen op hoge posities te krijgen - de SP verbreedt dit naar aandacht voor de positie van ALLE vrouwen.

De SP wil (aantoonbaar) gelijk loon voor gelijk werk, drie dagen gratis kinderopvang en meer ouderschapsverlof, en hogere lonen. De petitie hiervoor is te vinden via doemee.sp.nl/vrouwen, maar is ook te bereiken via de website en facebookpagina van de Veenendaalse SP.

Andere activiteiten

Foto: SP Veenendaal

Behalve haar eigen activiteiten heeft SP Veenendaal ook belangstelling voor de activiteiten van anderen.
Via de website werd ondermeer aandacht voor de actie van Amnesty International in de Cultuurfabriek voor de Iraanse Saba Kordafshari, en voor de Women's March op 8 maart in Amsterdam.

Afdelingsvoorzitter Baukje Hiemstra bezocht een bijeenkomst voor vrouwen in 'Onder Ons'. Het thema van deze bijeenkomst was 'krachten bundelen'. Hier werd onder andere gesproken door Margreet Hagelstein van de Soroptimisten.


Zie ook:
Blogs:
Doen:

Reactie toevoegen

U bent hier