h

Gemeenteraad in verzet

21 september 2020

Gemeenteraad in verzet

Motie unaniem aangenomen:

"Rijk moet over de brug komen!"

Het is één van de oudste trucs van het kabinet Rutte. Bezuinigen zonder er verantwoordelijkheid te voor te nemen. Je hevelt gewoon een taak over naar een lagere overheid, zonder er de bijbehorende middelen bij te leveren.
Maar op een gegeven moment is de grens bereikt...

Doordat de gemeenten verantwoordelijk worden gemaakt voor de bezuinigingen, kunnen zij hun taken steeds minder goed uitvoeren. Met alle gevolgen van dien. Het is dan ook niet verwonderlijk dat steeds meer gemeenten in verzet komen.
Ook Veenendaal.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 17 september werd er een motie ingediend namens een breed scala aan partijen. De motie werd unaniem aangenomen.
In deze motie kreeg het College van Burgemeester en Wethouders de opdracht om op het aanstaande congres van de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) vóór de motie "Gemeenten hebben accuut meer structureel geld nodig" te stemmen.
Ook spreekt de motie uit dat de gemeente zich achter dit initiatief schaart, dat gestart is in Zoetermeer.

Foto: SP Veenendaal

Kentering

Fractievoorzitter Jan Breur van de Veenendaalse SP ziet in het aannemen van de motie een kentering binnen de gemeenteraad. Hij riep in 2011 al op om als gemeente tegen het toen liggende Bestuursakkoord te stemmen, maar was destijds een roepende in de woestijn.
Toen al waarschuwde de SP voor de strategie van het kabinet om de problemen op de gemeenten af te schuiven, in plaats van op te lossen. Maar volgens één van de toenmalige Wethouders mochten gemeenten "in hun handen knijpen" met zo'n akkoord.

Nu prijkte de naam van die Wethouder, samen met die van Breur en tal van andere raadsleden onder de motie.
Breur: "Dit is een motie die mij uit het hart gegrepen is. Destijds waren we een roepende in de woestijn, maar inmiddels wordt er nu een motie ingediend. En niet alleen hier in Veenendaal, maar op zeer veel verschillende plekken in Nederland, zodat we echt een vuist kunnen maken naar het kabinet en hopen dat we nu wel de middelen krijgen om de taak die ons ten deel valt naar behoren te kunnen uitvoeren."

motie

Ingediend door:
  • PvdA, SP, e.a.
Uitslag:
  • VOOR:
    ChristenUnie, VVD, SGP, ProV, CDA, LokVee, D66, Denk, SP, GroenLinks, PvdA
  • TEGEN:
    n.v.t

VOORSTEL UNANIEM AANGENOMEN


Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier