h

Inlichtenplicht onverbiddelijk

19 januari 2021

Inlichtenplicht onverbiddelijk

Foto: SP Veenendaal

Participatiewet onmenselijk

'Boodschappen-gate' zou ook in Veenendaal kunnen gebeuren. Mensen in de bijstand moeten alle hulp die ze van derden krijgen melden bij de gemeente: dit wordt gezien als inkomsten. Doen ze dit niet, dan is de gemeente verplicht om uitkeringen terug te vorderen en soms ook boetes op te leggen.
Dit vertelde wethouder Lochtenberg vorige week in de raadscommissie, in antwoord op vragen van de SP.

"Als mensen 50 euro voor hun verjaardag krijgen, dan doen wij daar niet moeilijk over," aldus de wethouder. "Maar als dat een structureler karakter krijgt, dan gaan we dat zien als inkomen en gaan we kijken of er gekort kan worden op de uitkering. En dan geldt ook de inlichtingenplicht: als je het niet vertelt, moeten we naar uitkeringen terugvorderen en afhankelijk van de situatie ook een boete opleggen."

De SP vindt dit onrechtvaardig.
"Mensen in de bijstand kunnen een beetje extra goed gebruiken. Je helpt ze niet als je dat meteen weer afpakt; en de stap naar de rechter vergroot de problemen alleen maar," aldus fractievoorzitter Jan Breur. "Bovendien helpt het ook de zorgzame samenleving niet. Je wordt niet bepaald aangemoedigd je naaste te helpen als je hem daarmee alleen maar in de problemen brengt."

In diezelfde vergadering liet burgemeester Kats weten dat een bijstandsgerechtigde niets van zijn vergoeding overhoudt als die zich meldt als stemmenteller bij de komende Tweede-Kamerverkiezingen.

Meldpunt

Nu er steeds meer verhalen naar buiten komen over de onmenselijkheid van de Participatiewet, is het een goed moment om de wet radicaal op de schop te doen. Tweede-Kamerlid Jasper van Dijk: "De fraudejacht op mensen met een uitkering heeft veel weg van een toeslagenaffaire 2.0. Ook hier zien we dat de overheid zich opstelt als een genadeloze machine zonder enig gevoel voor de menselijke maat."

Daarom is de SP een meldpunt gestart voor bijstandsgerechtigden die door gemeenten of het UWV in de problemen komen. Mensen die om allerlei redenen gekort worden op hun uitkering: het ontvangen van boodschappen of zakgeld voor de kinderen kan al een reden zijn waardoor mensen ineens duizenden euro’s moeten terugbetalen en diep in de schulden komen.
"Dit heeft niets meer met een sociaal vangnet te maken," zegt fractievoorzitter Jan Breur. "Dit is je reinste treiterij."

Heeft u ervaringen of een klacht over het UWV of de bijstand? Meld het ons. De meldingen zullen worden overhandigd aan de regering en worden gebruikt in onze strijd om de overheid beter en eerlijker te maken.

Meldpunt UWV

Meldpunt Bijstand

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier