h

RIJNBRUG: Het gelijk van de SP

3 juni 2021

RIJNBRUG: Het gelijk van de SP

Foto: Jan Breur

verbreding bijna 50 miljoen duurder

Meestal duurt het wat langer voordat de SP gelijk krijgt, maar in dit geval gebeurde het angstaanjagend snel. Besloot de Gemeenteraad vorige week (donderdag 27 mei) nog geen wensen en bedenkingen in te dienen bij de Bestuursovereenkomst over de Rijnbrug; nu blijkt dat het project ettelijke miljoenen meer gaat kosten dan begroot.
En daarmee staat de brug op losse schroeven...

De SP nam in de Gemeenteraad een minderheidsstandpunt in.
In tegenstelling tot bijna alle andere partijen, had de SP wel degelijk bedenkingen bij de Bestuursovereenkomst. Eén daarvan was het kostenplaatje: de SP verwachtte dat er een forse kostenstijging zou optreden - en dat gebeurt nu. In het gunstigste geval valt het hele project 26 MILJOEN duurder uit dag begroot; maar dat zou heel goed kunnen oplopen naar 48 MILJOEN.

Te laag ingeschat; stijgende bouwkosten

In 2018 is het besluit genomen om de Rijnbrug te verbreden tot een 2x2-baansweg. Nu blijkt dat de kosten te laag zijn ingeschat. Bovendien zijn sindsdien de bouwprijzen gestegen.

De Provinciebesturen van Utrecht en Gelderland lichtten deze week hun Staten (volksvertegenwoordigende organen) in over de kostenexplosie.
"We willen de komende weken nogmaals kritisch kijken naar mogelijkheden om het project te versoberen, het Rijk nogmaals vragen een bijdrage te leveren aan het aanpakken van de brug," schrijft de Utrechtse Gedeputeerde, Arne Schaddelee, in een brief aan de Provinciale Staten.
De Gelderse Gedeputeerde heeft vergelijkbaar nieuws - met nog een sombere toevoeging: "Er is nu geen investeringsruimte meer in deze coalitieperiode."
Met andere woorden: het geld is op!

Foto: Hans Hoksbergen

Wie komt er over de brug?

"Toen we de Bestuursovereenkomst in de Raadscommissie bespraken," zegt het Veense Gemeenteraadslid Jan Breur van de SP, "stelde ik de vraag wat er zou gebeuren als het project duurder uit zou vallen. Daar stond namelijk niks over opgenomen in de overeenkomst. Wethouder Stroobosscher zei daarop toe dat de bijdrage van de FoodValley-gemeenten vaststaat op 3 miljoen en geen cent meer. Ik zal hem daar dan ook graag aan houden."

In diezelfde bespreking gaf Stroobosscher aan dat hij de kans klein achtte dat er een overschrijding zou plaatsvinden "omdat er deze keer beter geraamd is en voorzien is van onzekerheidsmarges," aldus Stroobosscher, "dus een overschrijding zal niet heel direct aan de orde zijn."
"Vast geen woorden waar hij graag aan herinnerd wordt," glimlacht Breur.

De SP verwachtte eigenlijk dat de kostenstijging veroorzaakt zou worden door de pijlers - en de fundamenten daarvan. Die zijn aardig op leeftijd, en het is maar de vraag of die de wegverbreding op de brug kunnen dragen.
Breur: "Als dat waar blijkt te zijn, zullen de bijkomende kosten nog veel hoger liggen. Maar voor hetzelfde geld komen we daar nooit achter. De Provincies en het Rijk moeten eerst voor dit tekort over de brug komen, anders is die hele verbreding sowieso van de baan."

WORDT VERVOLGD...


Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier