h

Hoe verder met de Rijnbrug?

19 mei 2021

Hoe verder met de Rijnbrug?

Foto: Hans Hoksbergen

SP: twijfels over nieuwe bestuursovereenkomst

Gisteravond (dinsdag 18 mei) is er in de Raadscommissie van de Gemeente Veenendaal gesproken over een nieuwe Bestuursovereenkomst over de Rijnbrug. De SP twijfelt nog of ze hiermee in zal stemmen.
Op 27 mei neemt de Gemeenteraad een besluit.

In de nieuwe overeenkomst wordt gesproken over de geplande verbreding naar 2x2 rijbanen. Als enige zuidwaardse ontsluiting van de regio FoodValley vormt de (te) smalle brug nu een bottleneck. In dat kader zou een verbreding een goede zaak zijn, maar dat brengt nieuwe problemen met zich mee...

Foto: AJ Breur

Verbreding daar zou immers de druk op de Veenendaalse Rondweg-Oost verhogen. Zeker omdat een o zo belangrijke tweede oeververbinding tussen de A15 en de A30 nu van de baan is.
"Die tweede oeververbinding moet er wat ons betreft gewoon komen," aldus fractievoorzitter Jan Breur. "En niet alleen voor autoverkeer, maar vooral ook voor openbaar vervoer."

Bovendien beginnen de pijlers van de brug ook al op leeftijd te raken, en zijn ze niet gebouwd met een drukke 2x2-baansweg voor ogen. Het is dan ook nog maar de vraag of ze dit aankunnen - en dus of er geen enorme kostenstijgingen bij dit project komen kijken.
Hoewel de SP hier rekening mee houdt, doet de Bestuursovereenkomst dit niet. Er is niet in opgenomen hoe er om wordt gegaan met kostenstijgingen.
Op een vraag van Jan Breur gaf wethouder Stroobosscher aan dat de bijdrage vanuit de regio is vastgesteld op 3 miljoen - en daar komt geen cent bij!

De SP overlegt nog hoe ze uiteindelijk zullen stemmen bij de besluitvorming op 27 mei...

WORDT VERVOLGD...


Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier