h

Begroting akkoord

8 december 2021

Begroting akkoord

SP zoekt samenwerking op voorstellen

In november stelde de Gemeenteraad de begroting voor 2022 vast. Een sluitende begroting zonder dat er een boventrendmatige stijging van de lokale lasten hoefde plaats te vinden. Een begroting dus, waar weinig op was aan te merken.

"We zijn blij dat de OZB niet omhoog hoeft," zei SP-fractievoorzitter Jan Breur. "Veenendalers hebben gemiddeld het laagste inkomen van de hele provincie Utrecht, dus laten we hen niet extra op kosten jagen. Een lage OZB is geen doel op zich, maar als die niet verhoogd hoeft te worden is dat wel zo fijn."

Naast complimenten deelde Breur ook een zorg die de SP had.
"Met name in de zorg zijn vertrouwde gezichten belangrijk. Maar door een gebrek aan vast personeel wisselen Veenendalers met een complexe hulpvraag bij wijze van spreken vaker van WMO-consulent dan van tandenborstel," aldus de SP'er. "Dossierkennis gaat verloren, vertrouwensbanden worden niet opgebouwd." De SP wil daarom dat de gemeente meer met vaste gezichten werkt en minder met passanten. Zeker in het sociale domein.

Voorstellen

Wat betreft de voorstellen, heeft de SP flink de samenwerking met andere partijen gezocht. Hierdoor heeft de SP weliswaar behoorlijk meegeschreven aan diverse moties, maar viel de eer van het indienen steeds anderen ten deel. Het gaat immers niet om de ego's, maar om de inhoud...

Extra budget vrijwilligerswerk

Drie wijzigingen zijn aan de begroting toegebracht. Er gaat meer geld naar vrijwilligersorganisaties. Daar heeft een voorstel van ProVeenendaal, SP en anderen voor gezorgd, dat breed gesteund werd. Alleen de VVD en Mila Jansen van Lokaal Veenendaal stemden tegen.

Metaheerhuisje

Bovendien wordt er 4000€ beschikbaar gesteld voor de restauratie van het Metaheerhuisje op de Joodse begraafplaats. ChristenUnie, CDA, Lokaal Veenendaal en SP stelden dit voor. Alle partijen stemden voor.

Data top 15

Tot slot is er geld vrijgemaakt om de door het rijk gevraagde 'data top 15' op te leveren. Alleen de VVD stemde hier uiteindelijk tegen.

Moties

Behalve een drietal wijzigingsvoorstellen zijn er ook diverse moties de revue gepasseerd. Hieronder de drie aangenomen moties die (mede)namens de SP zijn ingediend.

Daarnaast zijn er nog verschillende moties ingediend die gaande het debat weer werden ingetrokken. En een aantal moties die weliswaar in stemming zijn gebracht, maar waarvoor uiteindelijk geen meerderheid was.
Een volledig overzicht van alle ingediende voorstellen vindt je HIER.


Zie ook:

 

Reactie toevoegen

U bent hier