h

VOORSTEL: Goed onderhoud voor de skatebaan

15 november 2022

VOORSTEL: Goed onderhoud voor de skatebaan

Sportvoorziening is geen speeltoestel

De nieuwe skatebaan zal een stuk beter worden onderhouden dan de oude. De SP heeft, mede namens een aantal andere partijen, een voorstel ingediend bij de begroting om de skatebaan te onderhouden op het niveau van een sportvoorziening. Een ruime meerderheid steunde deze motie.

Skaten is een olympische sport. Toch werd de oude skatebaan slechts als speeltoestel onderhouden; niet als sportvoorziening. Dat is een lager onderhoudsniveau, waardoor er beschadigingen - zoals verzakkingen - ontstonden in de baan. Die zorgden voor gevaarlijke situaties.

De vrijwilligers van Skatepark Veenendaal hebben zich, gesteund door de SP, jarenlang ingezet voor een vernieuwing van de baan. Nu er een nieuwe skatebaan ligt, was het College van Burgemeester en Wethouders van plan om op de oude voet verder te gaan: onderhouden als speeltoestel.

Een skatebaan die onvoldoende wordt onderhouden zal op den duur onveilig worden. Dat is geen goed visitekaartje voor de Veense skatesport of voor Veenendaal in het algemeen.
Daarom diende een groep partijen, onder aanvoering van de SP, een voorstel in om het onderhoud van de baan op te krikken.

Alleen ProVeenendaal en de SGP stemden tegen.

Reactie toevoegen

U bent hier