h

Aangifte om bijstandsfraudebingo

3 februari 2023

Aangifte om bijstandsfraudebingo

FNV klaagt gemeente aan

De bijstandsfraudebingo-affaire kan nog wel eens een staartje krijgen. FNV heeft een klacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de gemeenten die deze discriminatoire techniek toepasten.
Veenendaal is één van die gemeenten...

Daarom stelde SP-leider Jan Breur vorige week vragen over deze ontwikkelingen aan Wethouder Stroobosscher. Hij deed dat mede namens D66, Lokaal Veenendaal, GroenLinks, CDA en PvdA.

<--break->"Niet op basis van je handelen, maar op basis van je leeftijd, geslacht en opleidingsniveau werd je in het verdachtenbankje geplaatst," blikte Breur terug. "Er vond terecht een pittig debat plaats, waarin er door de raad ondermeer werd gevraagd naar eventuele juridische consequenties. Hier werd door het college ietwat spottend op gereageerd, maar zie hier: de FNV klaagt de vijf gemeenten aan, waaronder Veenendaal, die twee jaar doorgingen met de DPS matrix bij de Autoriteit Persoonsgegevens."

Breur stelde de volgende vragen:

  1. Hoe reflecteert de Wethouder op zijn woorden dat er in Veenendaal niemand gedupeerd zou zijn met deze handelswijze. Zijn de inzichten van de wethouder veranderd en zo ja, hoe?
  2. De AP heeft aan de belastingdienst een boete van 3,7 miljoen Euro opgelegd voor de bijstandsfraudebingo. Kan de gemeente Veenendaal een boete in dezelfde orde van grootte tegemoet zien? Waarom wel/niet?
  3. Heeft de gemeente voldaan aan de meldplicht, door de AP zelf in kennis te stellen van de gehanteerde frauderisicokaart? Zo niet, waarom niet?

Omdat de feitelijke klacht nog niet met de gemeente gedeeld was, en Wethouder Stroobosscher het rapport van FNV nog niet gelezen had, kon hij de vragen niet beantwoorden.


Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier