h

De teleurstelling voorbij

28 november 2023

De teleurstelling voorbij

Foto: SP Veenendaal

Strijdbaar vooruit!

De afgelopen Tweede-Kamerverkiezingen waren een behoorlijke klap voor de SP: een teruggang van 9 naar 5 zetels. Dit, in combinatie met de monsterzege van de PVV maakt de strijd voor een sociaal en rechtvaardig Nederland niet bepaald makkelijker...

... en de SP is niet de enige die een klap heeft gekregen!

GroenLinks/PvdA heeft wellicht zetels gewonnen; Frans Timmermans is in zijn missie om deze partij de grootste te maken bepaald niet geslaagd. Maar is er bij hen nog een gouden randje in de uitslag te bespeuren; voor de rest van links is het nog dramatischer: de Partij voor de Dieren is gehalveerd; Bij1 is uit de kamer verdwenen.

Zelfs als je ChristenUnie en D66 heel gul tot links rekent, wordt het er niet bepaald beter op. De strijd voor een sociaal en rechtvaardig Nederland is niet bepaald makkelijker geworden. Hoe moet dat nu verder?
Hieronder enkele reacties van SP'ers uit de regio...

JAN BREUR (Fractievoorzitter SP, Provinciale Staten Utrecht):
"Ja, de uitslag is slechter dan elke verkiezingsuitslag dan ik ooit heb meegemaakt. De SP zit in een dip, die al langere tijd duurt. Heel links ligt in de lappenmand; ultrarechts pakt de winst. Ik kan me voorstellen dat mensen zich daarover zorgen maken. Tegen die mensen zeg ik: wij staan voor je klaar."

BAUKJE HIEMSTRA (Afdelingsvoorzitter SP Veenendaal en Omstreken):
"Wij, als afdeling, hebben ons het vuur uit de sloffen gelopen om onze SP-standpunten te verspreiden en aan het licht te brengen. Het heeft niet geholpen. We waren terneergeslagen. Maar we staan weer op en we gaan door met onze strijd voor een beter Nederland, waarin iedereen kansen krijgt om zich te ontplooien en waarin we elkaar met respect behandelen. We gaan door voor een goede toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen."

JASWINDER SINGH (Afdelingsvoorzitter SP Utrecht):
"De les is dat we weer gaan werken aan de opbouw van een links Nederland. Dan moeten de kiezers die op de PVV hebben gestemd niet in het hokje van de racisten geplaatst worden. We moeten juist verbinding zoeken en echt luisteren naar wat hen bezighoudt en daarmee aan de slag te gaan. Want luisteren alleen is niet genoeg."

SIETSE VAN DER BIJ (Fractievoorzitter SP, Gemeenteraad Veenendaal):
"De uitslag geeft grote uitdagingen, ook al zijn we ons bewust dat een kleine SP ook grote successen kan boeken. Juist ook in Veenendaal laten we dit zien. Welk aantal zetels dan ook, wij blijven luisteren en samen met de inwoners zij aan zij staan."

Ondanks de klap die de SP te verduren heeft gehad...
Ondanks de klap die heel links te verduren heeft gehad...
Ondanks de winst van de PVV...

Ondanks dit alles...
... is de enorme strijdbaarheid van de SP als een huis overeind blijven staan. En blijft de SP zich inzetten voor een sociaal en rechtvaardig Nederland. Voor iedereen. Want...

overal waar onrecht is
trekken wij ten strijde!

verkiezingspagina

Zie ook:

Reactie toevoegen

U bent hier